Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-04-26 16:00


Beslut från hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdnämnden västra Skaraborg beslutade i dag om insatser för rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen under 2013. I anslutning till sammanträdet tog nämndens presidie också emot en namninsamling rörande Falköpings specialistläkarmottagning.

Majoriteten av all sjukfrånvaro i Sverige beror på rygg- och nackbesvär, och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Den nationella satsningen på rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsprocessen görs inom dessa diagnosgrupper, både för den som redan är sjukskriven och den som annars riskerar att bli det

Sjukskrivningsprocessen

Budget för åtgärdsplanen år 2013 i västra Skaraborg är 6,4 miljoner kronor för att kvalitetssäkra och effektivisera sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården.

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin är till för den som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven på grund långvarig smärta eller psykisk ohälsa. Diagnosgrupperna som omfattas är personer i åldern 16-67 år. Total budget för 2013 års rehabiliteringsgaranti i Skaraborg är 22 miljoner kronor.

I Skaraborg har Närhälsan från och med 2013 fyra team för att arbeta med multimodal rehabilitering. Skaraborgs Sjukhus har ett team. Utöver detta har två privata vårdgivare uppdraget att öka tillgängligheten till multimodal rehabilitering.

Delårsrapport mars

Resultatet för perioden januari – mars uppgår till cirka - 6 miljoner kronor. Stora frågor som nämnden behandlat under perioden är förändringarna inom somatik och psykiatri på Skaraborgs Sjukhus.

Namninsamling

I anslutning till sammanträdet tog nämndens presidie emot ett antal namnunderskrifter rörande Falköpings specialistläkarmottagning. Avtalet med mottagningen löper ut vid årskiftet.

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingar


 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF