Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2012-12-12 16:00


Upphandling av gynekologi i västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg beslutade idag att genomföra en upphandling av gynekologi i sitt geografiska område. Nämnden beslutade också att förlänga avtalet om palliativ vård med Stiftelsen Hospice Gabriel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden delade också idag ut sitt folkhälsopris till Dopningsfritt Falköping och G-huset i Götene. De tilldelas 12 500 kronor vardera för sitt framgångsrika folkhälsoarbete.

folkhälsopris västra skaraborg 2012

Ovan från vänster Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare Falköping, Sara Ljungdahl, läkare Vårdcentralen Oden, Hasse Andersson, förste vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden. Nedre från vänster Fredrik Jakobsson, fritidsledare Götene kommun, Claes-Göran Borg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Anette Gustafsson, LSS Götene kommun och Gunilla Druve Jansson, andre vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs mer om folkhälsopriset på nämndens hemsida

Följande ansökning inkom till folkhälsopris västra Skaraborg 2012

Mångfaldsveckan 2012, Götene
Kvinnobad
Ungdomscafét Esperanza, Götene
Förebyggande tobaksarbete, Skara
G-huset, Götene
Seniordag, Götene
Boost show, Ållebergsgymnasiet Falköping
Projekt Hållbara hushåll, Falköping
Det finns bruk för alla, Falköping
Bildningsklassikern, Grästorp
Dopningsfritt Falköping
Äldreboendet Frejan, Skara
Ungdomsmottagningen, Falköping
Sunt Liv, Falköping
Myrstegsrupper, Götene
Samarbete Form/Centralhälsan, Falköping
Nimbusgruppen Lidköpings Rödakorsetkrets
Äldreomsorgens fritidsverksamhet, Falköping
Information om stamning
Projektet Tre M, dialoggrupper för överviktiga

 

Länk till hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborgs hemsida

Länk till föredragningslista och handlingar

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg är en av tolv hälso-och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen. Nämndens uppgift är att företräda invånarna i Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Nämndens gör beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning. Beställningarna innehåller en beskrivning av vad som ska göras för att tillgodose befolkningens behov.
Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF