Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-12-05 15:30


Beslut om vårdkedja för smärtpatienter och folkhälsoarbete 2014


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg beslutade i dag om gemensam vårdkedja för patienter med långvarig smärta samt godkände folkhälsorådens verksamhetsplaner för 2014.

Folkhälsoråden gör varje år en verksamhetsplan för kommande år. Folkhälsoarbetet ska främja hälsa och förebygga sjukdomar. Folkhälsoråden finns i varje kommun och utvecklar och samordnar folkhälsoarbetet, de samfinansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive kommun.

Behandling av patienter med långvarig smärta

För att säkerställa rehabilitering och behandling av patienter med långvarig smärta har hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg idag beslutat om en vårdkedja för smärtpatienter. I går fattade hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg samma beslut. Syftet är att patienterna ska få tillgång till rätt vård utifrån behov.

Vårdkedjan tydliggör att vårdcentralen alltid är ingången för patienter med långvarig smärta. Uppdraget med en gemensam vårdkedja för Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan ingår i en tilläggsöverenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt Beställd primärvård i Skaraborg. En gemensam vårdkedja gynnar patienten då ansvarsfördelningen blir tydlig och ingen patient riskerar att falla mellan stolarna.

Vårdkedjan kommer att starta under 2014.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida


 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF