Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-03-28 15:30


Vårdcentral i östra Skaraborg får betala tillbaka ersättning


Närhälsans vårdcentral Hjo ska betala tillbaka 1,3 miljoner kronor av utbetald ersättning på grund av felaktigt registrerade diagnoser. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden östra skaraborg idag.

Ersättningen till vårdcentralerna baseras delvis på hur sjuka patienterna vid vårdcentralen är. Detta mäts bland annat med registrerade diagnoser. Vid en genomgång av registreringsmönstret på vårdcentraler inom VG Primärvård konstaterades att Närhälsans vårdcentral i Hjo genomfört en kraftfull ökning av antalet diagnoser under en begränsad tid.

Vårdcentralen fick under en period ersättning för gamla diagnoser som inte längre sköttes på vårdcentralen. De felaktiga diagnoserna har inte påverkat patientsäkerheten.

Mat och rörelse

Västra Götalands Bildningsförbund har de senaste åren arbetat med att öka medvetenheten kring nyttig kost och aktiv motion. Verksamheten har bedrivits i alla Skaraborgs komuner och ungefär 6 000 personer har deltagit på olika sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger Bildningsförbundet i uppdrag att fortsätta arbetet under 2014/2015.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsidaKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF