Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2013-06-17 15:00


Vårdcentral i västra Skaraborg krävs på återbetalning


Vårdcentralen Guldvingen i Lidköping ska betala tillbaka knappt 1,5 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen, det beslutade i dag hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg. Pengarna har betalats ut på grund av att vårdcentralen registrerat diagnoser felaktigt.

Vid en granskning av vilka diagnoser vårdcentralen registrerat i patienters journaler framkom att inaktuella och i vissa felaktiga diagnoser förekom. Granskningen genomfördes då diagnoskodningen ökar kraftigt under kort tid. På grund av det ökade antalet diagnoser har vårdcentralen fått en felaktigt hög ersättning, då en del av vårdcentralernas ersättning beräknas utifrån patienternas vårdtyngd, det vill säga deras sammantagna diagnoser.

De fel som fanns i journalerna var:

  • direkt felaktiga diagnoser hade förts in i journalerna
  • inaktuella diagnoser hade förts in
  • diagnoser utan koppling till besök eller telefonkontakt hade förts in
  • journalerna hade blivit autosignerade utan att läkare granskat de av sekreterare inskrivna diagnoserna

Det inträffade är allvarligt ur patientsäkerhetssynpunkt. De inaktuella och i vissa fall felaktiga diagnoserna i patienternas journaler ökar risken för felaktiga bedömning. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria.

 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83
Frågor rörande den medicinska revisionen: Christel Sager, Medicinsk revisionsenhet, 0706-60 23 33


Läs meddelandet som PDF