Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-01-31 14:30


Vårdcentral krävs på återbetalning


Närhälsan Hentorp vårdcentral ska betala tillbaka drygt 3,3 miljoner kronor av sin ersättning på grund av felaktig diagnosregistrering. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg idag.

Vid en genomgång av registrerade diagnoser på vårdcentraler inom VG Primärvård upptäcktes att Närhälsan Hentorp vårdcentral under en begränsad tid kraftigt ökat antalet diagnoser. Ökningen bestod av gamla och ej aktuella diagnoser som inte längre sköttes på vårdcentralen. Det innebar att vårdcentralen fick för mycket ersättning utbetalt av Västra Götalandsregionen.

Vårdcentralen ska nu betala tillbaka ersättningen som är utbetald på felaktiga grunder, samt en administrativ kostnad, totalt 3 352 190 kronor. De felaktiga diagnoserna bedöms inte ha skadat patientsäkerheten.

De felaktiga diagnoserna upptäcktes vid den löpande medicinska revisionen av vårdcentralerna inom VG Primärvård.

Årsredovisning 2013

Det ekonomiska resultatet för nämnden 2013 är +2,4 miljoner kronor. Den totala budgeten är cirka 2,7 miljarder kronor.

 

Länk till föredragningslista och handlingar

Länk till hälso- och sjukvårdsnämndens hemsidaKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF