Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-10-24 15:00


Vårdöverenskommelser östra Skaraborg och tilläggsmedel till SkaS


Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har godkänt vårdöverenskommelser med utförarna kring sjukhusvård, primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Nämnden beslutade också att tillsammans med nämnden i västra Skaraborg ge Skaraborgs Sjukhus 20 miljoner kronor till kompetens- och rekryteringsarbete.

Skaraborgs Sjukhus får tilläggsmedel om maximalt 20 miljoner kronor för att stödja kompetens- och rekryteringsarbete inom bristområden. Pengarna ges av hälso- och sjukvårdsnämnderna gemensamt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg godkänner för sin del vårdöverenskommelser med styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, Beställd Primärvård, Habilitering & Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Tandvårdsstyrelsen.

Till grund för överenskommelserna ligger befolkningens behov av hälso- och sjukvård, nämndens mål och inriktning samt resurser.

Vårdöverenskommelse Skaraborgs Sjukhus

I överenskommelsen med sjukhuset ingår bland annat utveckling och implementering av mobil närvård med närsjukvårdsteam och palliativa team.

Vårdöverenskommelse Beställd Primärvård

Överenskommelsen innehåller bland annat 1177 Vårdguiden på telefon och barnmorskeverksamhet. Rehabilitering utgår ur överenskommelsen och ingår numera i Vårdval Rehab. I arbetet med att utveckla den nära vården i Skaraborg och förstärka samverkan med kommunerna och länssjukvården har närsjukvårdskoordinatorer en viktig roll.

Vårdval Rehab

Nämnden beslutade att teckna kontrakt med Skövde Rehabcenter inom Vårdval Rehab. Driftstart planeras till 1 januari 2015.

Folkhälsopris östra Skaraborg

Nämnden delade ut årets folkhälspris till Projekt GY arbetsmiljö-psykisk hälsa, Vadsbogymnasiet och Ungdomsprojektet.

Läs mer om folkhälsopriset

 

Länk till handlingarKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Lars-Erik Lindh (S) ordförande 0708-43 62 51, Roland Wanner (MP) 1:e vice ordförande 0733-66 03 83, Bengt Sjöberg (M) 2:e vice ordförande 0705-83 64 63


Läs meddelandet som PDF