Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-10-22 15:00


Tilläggsmedel till SkaS och vårdöverenskommelser västra Skaraborg


Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg har godkänt vårdöverenskommelser med utförarna kring sjukhusvård, primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Nämnden beslutade också att ge Skaraborgs Sjukhus 20 miljoner kronor för att stödja kompetens- och rekryteringsarbete.

Under förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg fattar ett likalydande beslut vid sitt sammanträde på fredag så kommer Skaraborgs Sjukhus få tilläggsmedel om maximalt 20 miljoner kronor för att stödja kompetens- och rekryteringsarbete inom bristområden. Pengarna ges av nämnderna gemensamt. Sjukhuset ska rapportera vilka åtgärder de vidtar i december.

Vårdöverenskommelser

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg godkänner för sin del vårdöverenskommelser med styrelserna för Skaraborgs Sjukhus, Beställd Primärvård, Habilitering & Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Tandvårdsstyrelsen.

Till grund för överenskommelserna ligger befolkningens behov av hälso- och sjukvård, nämndens mål och inriktning samt resurser.

Vårdöverenskommelse Skaraborgs Sjukhus

I överenskommelsen med sjukhuset ingår bland annat utveckling och implementering av mobil närvård med närsjukvårdsteam och palliativa team.

Vårdöverenskommelse Beställd Primärvård

Överenskommelsen innehåller bland annat 1177 Vårdguiden på telefon och barnmorskeverksamhet. Rehabilitering utgår ur överenskommelsen och ingår numera i Vårdval Rehab. I arbetet med att utveckla den nära vården i Skaraborg och förstärka samverkan med kommunerna och länssjukvården har närsjukvårdskoordinatorer en viktig roll.

Kontrakt Vårdval Rehab

Nämnden beslutade att teckna kontrakt med Sjukgymnastgruppen i Väst inom Vårdval Rehab. Driftstart planeras till 1 januari 2015.

Folkhälsopris västra Skaraborg

Nämnden delade ut årets folkhälspris till Nolltoleransgruppen Vedum (10 000 kronor), Fritidsgårdsverksamheten, Nossebro Skola (10 000 kronor) och Ungdomsprojektet (5 000 kronor).

Läs mer om folkhälsopriset

 

Föredragningslista och handlingarKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande 0708-52 33 54, Hasse Andersson (S) 1:e vice ordförande 0706-74 97 79, Gunilla Druve Jansson (C) 2:e vice ordförande 0707-99 51 83


Läs meddelandet som PDF