Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-03-28 07:30


Dalslänningarna kommer att få behålla hudmottagningen


För att patienter med hudåkommor ska få möjlighet att få sina vårdbehov tillgodosedda nära hemorten kommer Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland att ta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla hudläkarmotttagning belägen på Dalslands sjukhus i Bäckefors.


Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland bedömer att det finns behov av en hudspecialist i Bäckefors. Nämnden har av den anledningen vänt sig till NU-sjukvården för att göra en beställning av en hudspecialist till hudmottagningen på Dalslands sjukhus. NU-sjukvården har som svar på nämndens förfrågan meddelat att sjukhuset inte har möjlighet att driva någon verksamhet i Bäckefors.

Mot bakgrund av detta beslutade nämnden på sammanträdet den 26 mars att ge hälso- och sjukvårdschefen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag beskriver vad det är för typ av verksamhet som senare ska upphandlas. Upphandlingen av hudspecialist på Dalslands sjukhus i Bäckefors kommer att slutföras under hösten.Kontaktperson: Håkan Sundberg 0522-67 08 81
Ewa Arvidsson 0703-25 73 34 Krister Stensson 0703-93 15 17 Viola Blomberg 0736-26 77 28


Läs meddelandet som PDF