Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-04-02 12:30


Reumatolog till Strömstad


Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har tecknat avtal med reumatologen Eva Purinszky. Avtalet avser specialiserad reumatologi och gäller från och med 1 maj 2008 och två år framöver. Verksamheten kommer att vara belägen till Strömstad och bedrivas ca en dag per vecka.


Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohusläns uppgift är bl a att bedöma befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Behovet av  specialist i reumatologi kan idag inte tillgodoses i tillräcklig omfattning. Mot bakgrund av detta har nämnden tecknat avtal med reumatologen Eva Purinszky som har mångårig erfarenhet från läkaryrket.

Avtalet innebär att en specialistmottagning i reumatologi kommer att finnas  i centrala Strömstad. Antalet läkarbesök kan komma att uppgå till cirka 400 besök per år, vilket motsvarar en verksamhet på cirka en dag per vecka under större delen av året. Den nya reumatologmottagningen kommer att samarbeta med NU-sjukvården, så att den kö som idag finns kommer att vara gemensam till vårdgivarna så snart verksamheten är igång.

Avtalet gäller i första hand i två år. Därefter finns det möjlighet att förlänga avtalet ytterligare.Kontaktperson: Håkan Sundberg, Hälso- och sjukvårdschef 0522-670881,
Per-Arne Brink, Ordförande 0703-24 38 75, Jan Alexandersson, 1:a vice ordförande 0706-61 41 74, Inga Göransson, 2:a vice ordförande 0706-91 41 37


Läs meddelandet som PDF