Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-10-02 09:30


Avslutad upphandling av psykiatri i Lysekil, Munkedal och Sotenäs


Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har avslutat upphandlingen av psykiatri för invånarna i Lysekil, Munkedal och Sotenäs kommuner och tecknat vårdavtal med Carema Specialistsjukvård AB. Verksamheten startar den 1 januari 2009.


Bakgrunden till att Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän har gått ut i en upphandling avseende öppenvårdspsykiatri är att nämnden sedan 1 januari 2001 har avtal med Evidens Lysekil AB (tidigare Integrerad Närsjukvård Lysekil AB), avtalet har förlängts vid flera tillfällen och någon ytterligare förlängning är inte möjlig.

Upphandlingen har dragit ut på tiden, efter det att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om vårdgivare, vilket beror på att en av de tre anbudsgivarna ansökt om överprövning i länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. Den rättsliga prövningen har utfallit till Västra Götalandsregionens fördel och därmed är nu den rättsliga processen avslutad. Detta innebär en förskjutning på över ett halvår innan avtal har tecknats med den vårdgivare som vann upphandlingen – Carema Specialistsjukvård AB.

Den nya vårdgivaren, Carema Specialistvård AB bedriver idag verksamhet inom närsjukhus, specialistkliniker, omsorg och äldreboende i 20 av 21 landsting i Sverige. Carema har även verksamhet i Norge och Finland.

Den upphandlade verksamheten startar den 1 januari 2009. Inriktningen är allmänpsykiatrisk öppenvård i Lysekil, Sotenäs och Munkedals kommuner. Förändringar mot tidigare är att invånare i Sotenäs och Munkedals kommuner, som tidigare vårdades av NU-sjukvården, nu kommer att ingå i Caremas verksamhet.

Den verksamhet som kommer att bedrivas är modern psykiatri helt i linje med vad som har framkommit i de senaste årens utredningar på nationell och regional nivå för att utveckla psykiatrin till att bli bättre än tidigare. Det är mer öppna vårdformer, stöd i patientens hem, mer tvärprofessionell kompetens samt 4 – 6 korttidsplatser inklusive dagsjukvård. Till patienter med komplexa behov kommer en särskild samordnare att hålla ihop alla resurser som behövs för patienten

Lysekil och Munkedal kommer att bemannas med psykiatriska öppenvårdsteam. Sotenäs bemannas med psykiatrisk konsultmedverkan 16 timmar per vecka och psykiatrisk omvårdnadspersonal minst 2 dagar per vecka. Även Lysekil och Munkedals vårdcentraler kommer att bemannas med psykiatrisk konsultmedverkan 16 timmar per månad.

Den personal som idag är anställd hos Evidens AB i Lysekil och NU-sjukvårdens personal i Munkedal och Sotenäs kommer att erbjudas nya tjänster hos den nya vårdgivaren Carema Specialistsjukvård AB.Kontaktperson: Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef 0522-67 08 81
Per-Arne Brink, Ordförande, 0703-24 38 75 Jan Alexandersson, 1:a vice ordf 0706-61 41 74 Inga Göransson, 2:e vice ordf 0706-91 41 37


Läs meddelandet som PDF