Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-09-30 16:30


Befolkningens tillgänglighet till vård ökar

Befolkningens tillgänglighet till vård ökar när hälso- och sjukvårdsnämnderna köper vård från externa vårdgivare


Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Trestad, Dalsland och norra Bohuslän har beslutat att befolkningens tillgänglighet till vård måste förbättras. Genom att nämnderna går in och finansierar insatser ökar befolkningens tillgänglighet till vård framförallt inom specialiteterna ortopedi, urologi, ögon, öron-näsa-hals och hud.

NU-sjukvården ansvarar enligt den överkommelse som finns mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Trestad, Dalsland och norra Bohuslän och NU-sjukvården för att befolkningen får sin vård i rimlig tid d.v.s inom vårdgarantitiden. Trots detta är det många patienter som väntar för att få komma till specialisterna inom ortopedi, urologi, ögon, öron-näsa-hals och hud. Det finns väntande patienter till både mottagningsbesök och behandlingar. En mindre del av patienterna har självmant valt att vänta längre än garantitiden.

För att erbjuda väntande patienter besök eller behandling beslutade nämnderna på sina respektive sammanträden i september att tillskjuta medel. Beslutet innebär att nämnderna kommer att köpa vård från externa vårdgivare till befolkningen i Fyrbodal.Kontaktperson: Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef 0522-67 08 81
Per-Arne Brink Ordförande i Norra Bohuslänsnämnden 0703-24 38 75 Ewa Arvidsson Ordförande i Dalslandsnämnden 0703-25 73 34 Ulrik Hammar Ordförande i Trestadsnämnden 0709-48 04 88


Läs meddelandet som PDF