Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-09-30 16:00


Hudspecialist till Dalslands sjukhus


För att säkra dalslänningarnas tillgång till hudsjukvård har hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland genomfört en upphandling av öppen specialiserad hudsjukvård. På nämndens sammanträde i tisdags beslutade nämnden att anta en ny vårdgivare som kommer att bedriva verksamhet vid Dalslands sjukhus.

När nämnden under våren vände sig till NU-sjukvården för att göra en beställning av hudspecialist till Dalslands sjukhus meddelade NU-sjukvården att man inte längre har möjlighet att erbjuda tjänsten som hudläkare på Dalslands sjukhus. Så snart nämnden fått svaret från NU-sjukvården beslutade en enhällig nämnd att genomföra en upphandling av hudsjukvård på Dalslands sjukhus.
 
Avtalet som gäller öppen specialiserad hudsjukvård för personer som i första hand bor i Dalslands kommuner omfattar 600 läkarbesök per år. Dalslänningarna kommer i och med avtalet att kunna bli utredda, diagnostiserade, behandlade och även få en del mindre kirurgiska ingrepp gjorda på Dalslands sjukhus, i och med att verksamheten nu upphandlats.

Vårdavtalet är tecknat med leverantören Ekologus i Halmstad och gäller från och med den 1 januari 2009 till och med den 31 december 2010, med möjlighet att förlänga avtalet ytterligare i två år.Kontaktperson: Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef 0522-670881
Ewa Arvidsson, ordförande 0703-25 73 34 Krister Stensson, 1:e vice ordf 0703-93 15 17 Viola Blomberg, 2:a vice ordf 0736-26 77 28


Läs meddelandet som PDF