Pressmeddelande
Från Hsk Uddevalla
2008-09-30 16:00


Upphandling av medicinsk fotvård resulterade i tretton vårdavtal


För att tillgodose befolkningens behov av medicinsk fotvård har Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Trestad, norra Bohuslän och Dalsland upphandlat medicinsk fotvård för invånarna i Fyrbodalsområdet.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har under många år upphandlat medicinsk fotvård från privata vårdgivare, eftersom de flesta avtal löper ut vid årsskiftet 2008/2009 har en ny upphandling genomförts. Upphandlingen resulterade i vårdavtal med 13 privata vårdgivare. Fotterapeuterna finns spridda inom hela Fyrbodalsområdet. 

Det krävs att en läkare skriver ut en remiss för att en patient skall kunna få fotvård som sjukvårdande behandling. Det är alltid en medicinsk bedömning som avgör vem som är berättigad till medicinsk fotvård.

De patientgrupper som kan ha rätt till medicinsk fotvård är patienter med diabetes, reumatoid artrit , psoriasis eller annan svår hudsjukdom samt vissa cirkulationssjukdomar. Patienter med diabetes är den största patientgruppen och behoven i det enskilda fallet är väldigt varierande.

Avtalen med de privata fotterapeuterna tecknas från 1 januari 2009 och kommer att gälla till och med år 2011, därefter har nämnderna möjlighet att förlänga avtalen ytterligare två år. I en del av kommunerna bedriver primärvården verksamhet med medicinsk fotvård, denna verksamhet  påverkas inte utan fortsätter som tidigare.Kontaktperson: Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef 0522-670881
Per-Arne Brink Ordförande i Norra Bohuslänsnämnden 0703-24 38 75 Ewa Arvidsson Ordförande i Dalslandsnämnden 0703-25 73 34 Ulrik Hammar Ordförande i Trestadsnämnden 0709-48 04 88


Läs meddelandet som PDF