Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
2015-01-26 14:30


Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Första sammanträdet för Östra hälso- och sjukvårdsnämnden


Östra hälso- och sjukvårdsnämnden genomförde idag sitt första sammanträde. Nämnden är ny och ingår i Västra Götalandsregionens nya politiska organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tar över uppdraget efter Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg och Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg som upphörde den 31 december 2014. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare och har Skaraborg som geografiskt ansvarsområde. 

Budget 2015

Budgeten för nämnden bygger på en sammanslagning av de båda tidigare nämndernas budget och omfattar 4,7 miljarder kronor. Följande grupper kommer under året prioriteras:

  • barn och ungdomar
  • äldre +65
  • personer med cancer
  • personer med psykisk ohälsa

Årsredovisning 2014

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde årsredovisningarna för de båda tidigare nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg redovisade ett överskott på 5,4 miljoner kronor. Nämnden för västra Skaraborg täckte hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborgs underskott med 6,2 miljoner kronor, som därmed visade ett nollresultat.

Den största avvikelsen jämfört med nämndernas budget har varit kostnaderna för Vårdval Rehab som varit högre än beräknat.

Nominering till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska inrätta en psykiatriberedning för att utveckla metoder och kunskaper kring psykiatri. Hälso- och sjukvårdsnämnden nominerade Gunilla Druve Jansson (C) och Susanne Larsson (S) som ledamöter till den nyinrättade beredningen.

Folkhälsoråd

Nämnden valde också ledamöter till Skaraborg femton folkhälsoråd. I varje lokalt folkhälsråd finns två representanter från hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida

Protokoll och handlingar

 Kontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61


Läs meddelandet som PDF