Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
2015-02-19 17:30


Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:

Avtal om drogvaneundersökning och samverkansavtal om ungdomsmottagning


Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari att teckna avtal om drogvaneundersökning 2016.
Nämnden godkände också samverkansavtal om ungdomsmottagning med kommunerna Orust, Vänersborg och Dals-Ed.

Drogvaneundersökning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att teckna avtal med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om drogvaneundersökning våren 2016. Undersökningen blir gemensam för kommunerna i regionen, och ger möjlighet till jämförelser mellan kommuner och över tid.
En likadan gemensam drogvaneundersökning genomfördes år 2013 då 47 av 49 kommuner i regionen deltog. Denna undersökning visade att det på många områden finns stora skillnader i resultatet mellan de olika kommunerna. Flera områden som kräver fortsatt fokus och uppföljning identifierades.
Det är CAN som genomför enkäten, och arbetet på regional nivå sker i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna, folkhälsokommittén, länsstyrelsen och kommunerna.


Samverkansavtal om ungdomsmottagning
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände också samverkansavtal om ungdomsmottagning med kommunerna Orust, Vänersborg och Dals-Ed.
Regionen och kommunerna samarbetar kring verksamheten på ungdomsmottagningarna. Tidigare var det varje ungdomsmottagnings ansvar att teckna avtal med respektive kommun. De nya avtalen reglerar omfattning och former för samverkan, och tydliggör parternas ansvar. Avtalen gör det också lättare att ta vara på möjliga samverkansfördelar.
Samverkansavtal med övriga kommuner i Fyrbodal är redan tecknade eller väntas bli tecknade under våren.

Nämndens sammanträdeshandlingar

Nämndens hemsidaKontaktperson: Ulrik Hammar (FP, ordförande, 070-948 04 88,
Angelica Lundgren-Bielinski (M), 1:e vice ordförande, 0733-32 06 80, Kenneth Borgmalm (S), 2:e vice ordförande, 0703-06 74 10, Håkan Sundberg, hälso- och sjukvårdschef, 070-340 75 45


Läs meddelandet som PDF