Pressmeddelande
Från Vårdsamverkan Fyrbodal
2015-04-13 08:00


Fyrbodalsprojekt startas för att främja arbetet mot våld i nära relationer


Kommuner och hälso- och sjukvården måste bli bättre på att upptäcka och förebygga våld i nära relationer samt ge stöd till de som lever med våld.
I Fyrbodal har därför ett tvåårigt projekt startats för att kartlägga situationen och ta reda på vilket stöd som efterfrågas samt hur arbetet mot våld i nära relationer kan organiseras.

- Förutom det mänskliga lidandet leder våld i nära relationer till stora kostnader. Samhället måste reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av närstående, säger projektets processledare Gerd Holmgren, enhetschef på enheten mot våld i nära relation i Trollhättan.


Kritik från IVO
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har efter en inspektion i hela landet 2012-2013 riktat kritik på flera punkter mot kommuner och verksamheter inom hälso- och sjukvården.
I 50 av 60 kommuner har IVO funnit brister och ställt krav på åtgärder inom områden som utredning, dokumentation, långsiktigt stöd och uppföljning.
Från hälso- och sjukvården görs mycket få anmälningar om misstänkt våld, och mörkertalet bedöms vara stort.
- Det finns numera ett flertal nationella dokument med riktlinjer som kvalitetssäkrar arbetet med våld i nära relationer och det är viktigt att vi följer dessa, säger Gerd Holmgren.

Projekt över två år
Projektet ”Våld i nära relationer i Fyrbodal” pågår 2015-2016 och ska
• öka kunskapen i kommuner och hälso- och sjukvården om våld i nära relationer,
• kartlägga hur arbetet med våld i nära relationer bedrivs och vilket stöd som efterfrågas för att kunna utveckla detta arbete,
• ge förslag på hur arbetet i respektive organisation kan utvecklas och organiseras, och ge förslag på hur stödet mellan kommuner och hälso- och sjukvården kan samordnas,
• hitta samarbetsformer mellan kommunerna och hälso- och sjukvården i Fyrbodal samt andra aktörer som polis och åklagarmyndigheten.

Projektet är initierat av det politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan Fyrbodal. Det finansieras av Västra Götalandsregionen genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Förutom processledare Gerd Holmgren ingår två projektledare: Anders Sandberg, utvecklingsledare på Dialogas kompetenscenter om våld i nära relationer i Göteborg, och Anna Sandberg, samordnare våld i nära relationer i Orust kommun.

I projektets uppdrag ingår också att samarbeta med Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer (VKV) och länsstyrelsen, som redan har ett uppdrag i länet.

Halvdagskonferenser den 16 och 23 april – media hälsas välkomna

Den 16 och 23 april arrangerar projektet halvdagskonfererenser som riktar sig till anställda inom kommunernas socialtjänst och inom hälso- och sjukvården i Fyrbodal. Konferenserna ger baskunskap om våld i nära relationer och information om kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar.


• Torsdag 16 april kl 13.00 – 16.00, Uddevalla sjukhus, aulan i före detta vårdskolan, Vintergatan
• Torsdag 23 april kl. 9.00 – 12.00, Utvecklingscenter i Ed, Dals-Eds kommun, adress Vikgärdet 8, Ed.

Representanter för media hälsas välkomna att delta.

 

Infoblad – Läs mer om projekt Våld i nära relationer i Fyrbodal


Inbjudan till halvdagskonferenser 16 och 23 aprilKontaktperson: Gerd Holmgren, processledare, 0520- 49 50 70


Läs meddelandet som PDF