Pressmeddelande
Från Habilitering och hälsa
2012-06-11 09:00


Hörsel- och dövverksamheten i Uddevalla och Trollhättan flyttar till Vänersborg


I juni flyttar delar av Hörsel- och dövverksamheten i Uddevalla och Trollhättan till Vänerparken i Vänersborg. För att kunna ge ännu bättre service till patienterna samlas nu kompetensen på ett ställe.

- Genom att samla större delen av verksamheten under samma tak, kan vi på ett mer effektivt sätt arbeta med habilitering och rehabilitering säger Susanne Frisell, enhetschef vid Hörsel- och dövverksamheten.

Andra fördelar är en mer likvärdig vård för invånarna i Fyrbodalsområdet, och att det ska bli lättare att arbeta utifrån en helhetssyn på patienten.

Den verksamhet som flyttar till Vänersborg är hörselrehabilitering, hörapparatanpassning och hjälpmedelsanpassning.

Hörseldiagnostiken i Uddevalla och Trollhättan kommer att stanna kvar och man fortsätter sitt samarbete med sjukhusens öron-, näs och halskliniker.

- Verksamheten på lokalsjukhusen kommer också att finnas kvar, säger Susanne Frisell. De patienter som får hörseldiagnostik och hörselrehabilitering i Bäckefors, Strömstad och Lysekil påverkas inte av förändringarna.

Den 19 juni är flytten genomförd och verksamheten är igång på Edsvägen 3 i Vänerparken i Vänersborg.

 Kontaktperson: Susanne Frisell, tel 0520-91826, mobil 070-2391120, susanne.frisell@vgregion.se
Maria Bergqvist, tel 0521–27 51 48, mobil 070-360 93 27, maria.bergqvist@vgregion.se Gunilla Jansson, tel 033-616 23 80, mobil 070-516 23 80, gunilla.jansson@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF