Pressmeddelande
Från Konst- och kulturutveckling
2008-10-06 10:00


Inbjudan till biografkonferens 8 oktober på Bio Capitol i Göteborg

Digitaliserad mötesplats eller stängd lokal


Stort intresse för biograffrågor i Västra Götalandsregionens kommuner när deltagare från mer än 30 kommuner finns representerade den 8 oktober på den biografkonferens som arrangeras av Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, tillsammans med Göteborg International Film Festival.

Debatt hålls under dagen med Lars Nordström (fp) kulturnämndens ordförande Västra Götalandsregionen, Margareta Israelsson (s) kulturutskottet tillika kulturpolitisk talesman, Erik Kristow politiskt sakkunnig film, medier och idrott på kulturdepartementet, Kristian Berg kulturchef Västra Götaland, Lars Gillegård Våra Gårdar och Linda Zachrison avdelningschef Svenska Filminstitutet.


Bakgrund:
Biografer i flera kommuner har svårt att överleva enbart på de biobesök som görs. Kommunen riskerar därmed att förlora sin kanske enda kontinuerliga kulturverksamhet vid sidan av biblioteksverksamheten. Medborgarna går miste om en social mötesplats och skolbioverksamheten mister en viktig plattform.

Kulturnämnden i Västra Götaland tog den 16 september beslut om ett regionalt stöd för biografutveckling och filmfrämjande aktiviteter på 1 500 000 kronor inför 2009.Kontaktperson: Jens Lanestrand, filmkonsulent på Konst- och kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, på telefon 031 – 705 17 17.


Läs meddelandet som PDF