Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2012-01-16 10:30


Engelsk kulturdelegation stärker banden till Västra Götalandsregionen


Måndagen 16 januari startar ett tredagarsbesök där 35 representanter från nordöstra Englands kultur- och näringsliv får möjligheten att knyta nya och starkare band till sina motsvarigheter i Västra Götaland. På programmet står matchmaking, studiebesök och en unik föreställning på Sockerbruket i Göteborg.

Besöket är ett led i det internationella samarbetet Creative Links som pågått i flera år. Västra Götalandsregionen besökte England i mars 2010 och nu är det dags för Västra Götalandsregionen att stå som värd.

– Från vår sida är vi mycket glada och nöjda över samarbetet. Det är oerhört positivt att så många av våra organisationer och samarbetspartners får chansen att hitta nya vägar till utveckling och inspiration, säger Anneli Stark, ordförande i Västra Götalandregionens kulturnämnd.

Annelie Stark vill understryka den positiva kopplingen mellan näringsliv och kultursektor som är en central grundtanke i Creative Links.

I den engelska delegationen finns en bred representation från kulturlivet som museer, scenkonst, litteratur och musik, men även entreprenörer från bland annat IT-sektorn. Gästerna kommer under ett späckat tredagarsprogram delta i workshops, matchmaking och flera studiebesök

Spännande möte – och föreställning
En hel dag under vistelsen är avsatt för att knyta nya kontakter i den stimulerande miljön på Akvarellmuseet i Skärhamn och bland de svenska organisationerna finns bland annat Göteborgs Universitet, Kultur i Väst, Tillväxtverket, Västarvet och Tillt. Till denna matchmaking, som äger rum tisdagen 17 januari mellan klockan 10.30 och 15.00, är även pressen varmt välkommen att närvara.

Under tisdagskvällen bjuder de engelska gästerna på en unik föreställning i Sockerbrukets lokaler i Göteborg. I ett framträdande - som troligen är det första i sitt slag på svensk mark - ger engelska skådespelare prov på en pantomimtradition som radikalt skiljer sig från vad man vanligen förknippar med konstformen. Den brittiska pantomimen innehåller nämligen glamour och en folkligt förankrad underhållningsaspekt som närmast för tankarna till vad vi i Sverige kallar revy.

Presentation av kulturutbudet i väst
Innan hemresa får den engelska delegationen möjlighet att upptäcka mer av vad kulturen i Västra Götaland har att erbjuda. Besök hos Göteborgs symfoniker och Världskulturmuseet är några av programpunkterna.Kontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00,
Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89, Björn Skog, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF