Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2011-06-10 11:22


61 nya utvecklingsprojekt fick stöd av kulturnämnden


Torsdag 9 juni fattade Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslut om stöd till 61 nya utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Totalt fördelades cirka 6 miljoner kronor till att ifrån mindre arrangemang som körfestivalen i Sjötorp till större projekt som Dynamisk samverkan för ett litterärt Västra Götaland.

När det gäller temat för projekten handlar en stor del av dem om att skapa förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att själva utöva konst – ”Popkollo” på Billströmska folkhögskolan på Tjörn vänder sig till unga tjejer som vill spela rock, ”Filmverket” är ett samarbete mellan kommunerna i Skaraborg där unga får utveckla sina filmtalanger och i projektet ”Med blicken i spegeln” ska konstnären Mija Renström arbeta med unga killar och tjejer i Borås kring temat spegel, foto bild och självbild. Allt fler projekt betonar den sociala dimensionen av kulturen, ett exempel är ”Unga eldsjälar i Sjuhärad” som vill skapa möjligheter för kreativ utveckling även för de barn och unga som inte tillhör de gynnade grupperna i samhället.

Västra Götalandsregionen fortsätter att stödja festivaler och nya mötesplatser, bland annat Gothenburg Film Studios som vill vara en mötesplats för filmbranschen och ta hand om allt från preproduktion till postproduktion av film.

Flera projekt i några av länets mindre kommuner, som handlar om lokal samhällsutveckling med kulturen som central roll fick stöd, till exempel Töreboda konstminigolfbana och Stadslaboratoriet i Mariestad. Hållbar stadsplanering med hjälp av kultur prioriterades också, bland annat i projekten Kultur på Kållandsö, Slow valley i Ätradalen och ambientfestivalen Dragonfly utanför Töreboda.

De är glädjande att de kommunala samverkansprojekten ökar. Vårens projektomgång visar att det finns allt fler projekt där två eller flera kommuner i Västra Götaland har djupgående samarbeten kring kulturfrågor.

16 procent av dem som beviljades stöd som fick projektmedel för första gången.

Dokument med alla beviljade och avslagna projekt inklusive geografisk tillhörighet finns att hämta här

Handlingar med tjänstemännens förslag och bedömingar för projektmedel finns att hämta här.

Besluten om projekmedel fattades på kulturnämndens sammanträde 9 juni. Övriga ärenden som behandlades under mötet finns att läsa i snabbprotokollet  .

Fakta om stöd till utvecklingsprojekt
Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger stöd till det fria kulturlivet genom medel till utvecklingsprojekt på totalt 17 miljoner kronor 2011. Det finns två ansökningsperdioder och beslut fattas i juni och december varje år. Utvecklingsmedlen är till för att ge stöd till den experimentella, nyskapande och gränsöverskridande kulturen i hela Västra Götaland. Stödet kan sökas av juridiska personer som vill genomföra projekt i Västra Götaland och projekten måste relatera till Västra Götalandsregionens styrdokument samt till de så kallade horisontella målen (ett gemensamt Västra Götaland, jämställdhet, integration och internationalisering) som antagits av regionfullmäktige. Projekt som har en bred förankring, många samarbetsparter och kommunal eller annan medfinansiering prioriteras. I de nya riktlinjer som trädde i kraft i samband med ansökningsomgången våren 2009 prioriteras särskilt projekt som fokuserar på kulturens roll i den lokala utvecklingen och främjar nya gruppers delaktighet i kulturlivet.Kontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00
Lena Jagers Bladini 1 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070 - 235 78 15 Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39, Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89, Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF