Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2011-12-18 10:05


Kulturnämndens projektmedel når ut allt bättre i hela Västra Götaland


I fredags fattade Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslut om medel till drygt sextio nya utvecklingsprojekt. Höstens medel fördelas jämnare till de olika delarna av regionen än tidigare och nu kanske resultaten av arbetet för ett levande kulturliv i hela Västra Götaland börjar visa sig.

Projektmedlen är en av kulturnämndens mer omfattande stödformer till det fria kulturlivet. Totalt finns en budget på 15,5 miljoner kronor som fördelas vid två olika tillfällen varje år. I fredags fattades det andra och sista beslutet för 2011 då sammanlagt 9,5 miljoner fördelades på drygt sextio olika projekt.

Stor ökning i Sjuhärad och Skaraborg
De senaste åren har kulturnämnden arbetat målinriktat för att fördelningen av projektmedlen bättre ska spegla och relatera till befolkningens fördelning i Västra Götaland. Nu börjar kanske resultaten visa sig. Skaraborg har till exempel fördubblat sin procentandel jämfört med samma beslutsomgång 2010 och Sjuhärad har ökat med 33 procent. Förutom en jämn geografisk fördelning strävar nämnden också efter att få in nya aktörer som söker. I höstens omgång går 19 procent till sökanden som aldrig tidigare fått stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Fler kulturprojekt vill ta ansvar för de sociala frågorna
Kulturens roll för ett hållbart socialt samhälle syns i höstens projektomgång. Kulturprojekt som syftar till att motverka rasism, sexism och trafficking finns bland de beviljade medlen. Att skapa förutsättningar för kreativ utveckling för barn och unga som inte tillhör de socioekonomiskt gynnade grupperna är andra angelägna inriktningar. Men den konstnärliga utvecklingen är fortsatt mycket viktig. Precis som tidigare projektbeslut driver merparten av dem som fick medel i fredags en utveckling mot konstnärlig förnyelse, inte sällan i gränslandet mellan olika konstuttryck.

Dokument med alla beviljade och avslagna projekt finns att ladda ner här.

Projektmedlen tilldelades på kulturnämndens sammanträde 2011-12-16. Snabbprotokoll med information om övriga beslut och ärenden finns att läsa här.Kontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00
Lena Jagers Bladini 1 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070 - 235 78 15 Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39 Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89, Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF