Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2012-05-23 16:15


Miljonstöd till ökade interkulturella möten


Interkulturella möten är en viktig resurs och möjlighet för kulturarbete, såväl som i bredare samhällsperspektiv. Det anser kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, som idag beslutade om extra stöd på totalt en miljon kronor till sju olika projekt.

– Interkulturellt stöd handlar inte om stöd till människor med invandrarbakgrund, tvärtom! Som vi i nämnden ser det, handlar det om att ta chansen till breddat deltagande. Med det extra stödet kan projekt permanentas och grunden läggs till gemensamt, strukturellt samarbete, säger Alex Bergström (s), kulturnämndens ordförande.

Bland de projekt som stödet riktas till finns nätverksbyggande för samordning, inspiration och erfarenhetsutbyten, som enligt förslaget förläggs till Borås, Skövde, Trollhättan och Angered. På samma platser startas även en utbildning i livsberättelser, som inkluderar samarbeten med hembygdsföreningar, bibliotek och studieförbund.

Även gestaltande livsberättelser, ett filmprojekt inspirerat av ett danskt biblioteksprojekt och en seminariekonferens om att störa homogenitet får, bland andra, tillskott inom ramen för kulturnämndens satsning.

– Att jobba för mångkultur som tillgång, inte problem, är en hjärtefråga för kulturnämnden och vi är glada över att kunna ge möjlighet till spännande verksamhet att vidareutvecklas. Kulturpolitik handlar om att skapa förutsättningar både för bra konst och ett bra samhälle! Det kommer att komma bra saker ut av detta, det är jag övertygad om, säger Alex Bergström.

Frispelspengar och internationella stipendier

Kulturnämnden beslutade även om stöd inom ramen för FRISPEL, ett samarbete sedan 2009 mellan nämnden och Framtidens kultur. Frispelspengar söks och fördelas tre gånger per år och till denna omgång hade 53 ansökningar inkommit.

Kulturnämnden valde att fördela sammanlagt 891 000 kronor till åtta projekt:

Henrik Wallgren, Wind Wagon Projekt              150 000 kr (Göteborg)
Anna-Karin Haag, Re:Found                                40 000 kr (Göteborg)
Kosters utställningar, Permakonst                     100 000 kr (Strömstad)
Jasmine Soufi, Internationell matmarknad         122 000 kr (Göteborg)
Tina Carlsson, Mannen, socialdemokratin…       155 000 kr (Vänersborg)
Guacho scenkonst, Northern Perspectives          148 000 kr (Härryda)
Bredfjällspelets teatersällskap, Bredfjällspelet   100 000 kr (Uddevalla)
Kristofer Hagbard, The density of air                 76 000 kr (Göteborg)

För andra året delade kulturnämnden också ut internationella resestipendier på totalt 200 000, ett stöd som delfinansierar individer eller grupper som vill utveckla eller fördjupa de internationella samarbetsområden som kulturnämnden antagit.

Årets stipendiater blev Bellaroush kulturforum ekonomisk förening (70 000 kr), Eva Ingemarsson Dansproduktion, Atalante (30 000 kr) och CarlOlof Engström, Slöjd i Väst (13 000 kr).

Kulturstrategin antagen

Västra Götalandsregionens nya kulturstrategi, En mötesplats i världen, som varit ute på en omfattande remissrunda till regionens 49 kommuner, antogs i sin remitterade upplaga av kulturnämnden på sammanträdet. Dokumentet ska ersätta Västra Götalandsregionens visionen för kulturpolitik från 2005 och pekar ut en ny övergripande inriktning för kulturpolitiken på regionnivå.

I september väntas strategin antas i regionfullmäktige, dit ärendet lyfts eftersom dokumentet är av vikt för kulturlivet i hela regionen.

Mer information om de kulturnämndens arbete och de olika stödformerna finns på nämndens webbplats: www.vgregion.se/kultur.

Ett justerat snabbprotokoll från kulturnämndens sammanträde hittar du här.Kontaktperson: Alex Bergström ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-693 24 44
Lena Jagers Bladini 1 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070 - 235 78 15 Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39 Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89, Björn Skog, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF