Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2015-02-25 15:30


Ny chans till treårigt stöd för kulturaktörer i Västra Götaland


Nu öppnar en ny ansökningsomgång för ”Kulturstrategiskt utvecklingsstöd”. Stödet delas ut av Västra Götalandsregionen och innebär ekonomisk support för kulturaktörer i tre år. Målet är att skapa ett spännande kulturliv som engagerar alla Västra Götalands invånare.

- Det är ett ambitiöst mål, men Västra Götalandsregionen lägger mest pengar på kultur av alla regioner i Sverige så jag tror inte det är fel att sikta högt. Dessutom har vi fantastiskt kreativa och kloka kulturskapare i Västra Götaland som kan uträtta storverk med hjälp av resurser från kulturnämnden, säger Staffan Rydén, kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd kan sökas av juridiska personer som exempelvis föreningar, kommuner, stiftelser och aktiebolag utan vinstsyfte. Västra Götalandsregionens kulturnämnd bestämmer vem som får stödet och nämnden kommer särskilt prioritera ansökningar som innehåller idéer om hur kulturen kan inkludera fler invånare och hur kulturlivet kan förstärkas genom internationella utbyten.

Även den geografiska spridningen och de sökande organisationernas samarbetspartners kommer att vägas in när politikerna fördelar de cirka 7,5 miljoner kronor som beräknats för denna ansökningsomgång.

Att stödet är treårigt innebär att de sökande ska vara organisationer som har kraft att satsa målmedvetet under en längre period. Ett Kulturstrategiskt utvecklingsstöd innebär därmed helt andra möjligheter och utmaningar jämfört med kortare projekt.

- Jag vill verkligen uppmana alla nytänkande verksamheter att söka! Det här är en unik chans att vara med och bygga upp en kulturell infrastruktur i Västra Götaland utifrån idéer om hur man bäst utvecklar kulturlivet. Vi återser gärna de som tidigare fått stöd från oss, men de som är helt nya är särskilt varmt välkomna. Vi på kultursekretariatet svarar gärna på frågor och hjälper de som tycker det känns ovant att söka, lovar Staffan Rydén.

För att sprida kunskap om det Kulturstrategiska utvecklingsstödet och hur man söker det, arrangerar Västra Götalandsregionens kultursekretariat fyra informationsträffar runt om i regionen:

Mån. 9/3, kl. 18-20
Blå Stället, Angereds torg 13, Angered Göteborg

Tis. 10/3 kl. 18-20
Lokal Freja, Kulturhuset, Trädgårdsgatan 9, Skövde

Ons. 11/3 kl. 18-20
Vävarsalen, Kulturhuset. P A Halls terrass 2. Borås

Tors. 12/3 kl. 18-20
Lokal Dalsland, Fyrbodals kommunalförbund, Museigatan 2 Uddevalla

Sista dag att söka Kulturstrategiskt utvecklingsstöd är 15 maj 2015 och beslut från kulturnämnden om vilka som får stödet väntas i juni 2015.

Har du frågor eller vill veta mer om Kulturstrategiskt utvecklingsstöd?
Läs mer på: www.vgregion.se/kultur/KSUKontaktperson: Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 0703-41 05 65
Lars Nordström (FP), 1:e vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 070-920 68 39 Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 073-949 55 68 Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-082 45 58, Björn Skog, kommunikatör, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF