Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2011-10-21 14:56


Ny utredning stärker bilden av Västra Götaland som stark filmregion


Västra Götalandsregionens filmsatsningar gör mycket för skattebetalarnas pengar, men det behövs en mer samlad filmpolitik och förtydligade roller, ansvar och resurser mellan aktörerna inom området. Det är några av slutsatserna i en ny utredning.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd satsar varje år totalt omkring 78 miljoner kronor på filmområdet. Den största delen går till det egna bolaget Film i Väst, som finansierar, utvecklar och stödjer film- och dramaproduktion i länet.  En annan viktig aktör som får stöd är Göteborgs International Film Festival, som är Skandinaviens ledande och en av de största publika festivalerna i världen. I satsningen ingår dessutom ett antal projekt som på olika sätt främjar filmområdet.

Förtydligade roller och en sammanhållen strategi
För att stärka effekten av insatserna på filmområdet pekar rapporten på att det finns utrymme för att än bättre tydliggöra roller, ansvar och befintliga resurser mellan aktörerna i det regionala filmlandskapet. Detta för att projekten på ett effektivt sätt ska kunna nyttja varandras kompetenser och resurser. Rapporten betonar dessutom att Västra Götalandsregionens samverkan mellan kultur och näringslivspolitik stärker filmen i Västra Götaland men att de näringspolitiska ambitioner kan stärkas ytterligare.

– Utredningen ger oss en bekräftelse på att vår filmpolitik har varit avgörande när det gäller att göra Västsverige till en av Sveriges ledande platser för att producera och se film. Nu ser vi på hur vi kan stärka området ytterligare i linje med utredningens rekommendationer, säger Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.  

Koppling till digitala medier
Rapporten lyfter fram Västra Götalands starka image på filmområdet, men poängterar också att synen på film skulle tjäna på att breddas och kopplas starkare till utvecklingen av digitala medier.

– Samverkan mellan produktion av film å ena sidan och utvecklingen av digitala medier å andra sidan, är en viktig grogrund för såväl filmbranschen som för besläktade områden. Detta arbetar vi med kontinuerligt genom att, vid sidan av våra satsningar inom filmområdet, även satsa på till exempel Gothia Science Park i Skövde, som är en arena inriktad på dataspelsutveckling, och Lindholmen Science Park i Göteborg, som bland annat arbetar med modern media och interaktivitet. Genom att ytterligare arbeta för att stärka kopplingarna mellan dessa satsningar har vi en bra grund för att möta framtida utmaningar, säger Birgitta Losman, ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd.

Remissrunda och fortsatt diskussion
Kulturnämnden beslutade idag att skicka ut utredningen på en formell remissrunda samt bjuda in regionutvecklingsnämnden till en diskussion om fortsatt arbete med de rekommendationer som utredningen har gett. Utredningen kommer också att tas i beaktande av kulturnämnden i det kommande arbetet med att utforma kulturplaner för Västra Götaland.

Läs hela rapporten som pdf här

Bakgrund:
Utvärderingen har gjorts av Inno Scandinavia AB i samverkan med WSP, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Syftet med utredningen var att få underlag till en vidareutvecklad strategi för det regionala filmområdet. I utredningen görs en översyn av filmområdet från ett kulturpolitiskt såväl som ett näringslivspolitiskt perspektiv.Kontaktperson: Annelie Stark, ordförande kulturnämnden 070-531 32 00
Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden 070-367 95 80 Claes Rydberg, kulturchef 070-719 25 89 Agneta Mårdsjö, näringslivschef 070-375 19 23


Läs meddelandet som PDF