Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2011-10-21 15:35


Satsning på de fria kulturaktörerna i kulturnämndens detaljbudget 2012


Idag fattade Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslut om detaljbudget för 2012. Nämnden gör nya satsningar på de fria kulturaktörerna med fortsätter samtidigt att prioritera kvalitetsutvecklingen i GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Såväl de fria kulturaktörerna som institutionerna utgör avgörande krafter för Västra Götalands kulturliv och är i flera dimensioner betydelsefulla som drivkrafter i utvecklingen i länet säger Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Detaljbudget på totalt drygt 1 229 miljoner innefattar förutom dessa satsningar prioriteringar på barn och ungas kultur, folkhögskolor, bildkonst, kulturarvsobjekt och på att öka möjligheterna för kulturverksamheter att delta i EU-projekt. De fria kulturaktörerna stärks genom att medlen till de så kallade kulturstrategiska uppdragen ökas och det kommer att finnas ytterligare en miljon kronor att söka för utvecklingsprojekt nästa år. Internationella konstbiennalen och Dans och teaterfestivalen som hålls växelvis vartannat år får också en ökning av sina anslag.

Fördelning av statliga medel 2012
Den nya samverkan med staten i den så kallade samverkansmodellen innebär att Västra Götalandsregionen har möjlighet att avgöra hur de statliga medlen till kulturlivet skall nyttjas. Därför omfattar dagens beslut både de regionala och statliga medlen. De statliga medlen behålls på 2011 års nivå nästa år, totalt 293 miljoner kronor. En eventuell kostnadsuppräkning av de statliga medlen kommer att behandlas i en tilläggsbudget, troligen i mars 2012, vilket innebär att fördelningen i dagens beslut i princip ska uppfattas som den slutliga.

Västra Götalandsregionens kulturnämnds detaljbudget 2012 som pdf (länk till dokumentet)

Nya internationella resestipendier
Idag fick sex nya projekt sammanlagt 62 500 kronor i stöd till resor som ska utveckla och fördjupa utbyten med delstaterna Karnataka i Indien respektive Querétaro i Mexiko, två av kulturnämndens internationella samarbetsområden. Bland annat får Leslie Johnsson från konsthögskolan Valand och konstnären Peter Ojstersek stöd till en resa för att undersöka möjligheterna att utveckla en utställningsarena i Bangalore i Indien för samtidskonstnärer från Västra Götaland. 62 500 kr fördelades av de totalt 120 000 kronor som avsatts för 2011.

Listan med alla stipendiater (länk till webbplats)

Snabbprotokoll 111021

Länk till snabbprotokollet 111021Kontaktperson: Annelie Stark ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-531 32 00
Lena Jagers Bladini 1 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070 - 235 78 15 Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39, Claes Rydberg, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-719 25 89, Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF