Pressmeddelande
Från Kultursekretariatet
2015-03-05 10:45


Västra Götalandsregionen gör vägen till målet - skapar Sveriges största gatufest


Väg 190 mellan Göteborg och Nossebro är inte den tyngst trafikerade i Västra Götaland – men sannolikt en av de trevligaste. Och än bättre blir det nu när Västra Götalandsregionen ihop med flera kommuner satsar på att utveckla turism, kreativitet och företagande längs vägen i projektet Festa via 190.

- Vad händer egentligen när man knyter ihop en kamelfarm från Angered med ett jordbruksföretag från Essunga? Längs väg 190 finns omkring 500 företagare och producenter av allt från livsmedel till upplevelser och gröna näringar. Festa via 190 hjälper dem att utvecklas men framförallt: paketerar och gör en fest av alltihop, säger Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

Längst sina drygt 70 kilometer täcker väg 190 in Göteborgs nordöstra stadsdelar och kommunerna Alingsås, Essunga och Lerum. Festa via 190 samlar dessa kommuner i ett unikt samarbete med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Västarvet, VGR:s förvaltning för natur- och kulturarv. Projektet ingår som en del i en större satsning på väg 190 som pågått sedan 2013.

Västra Götalandsregionen satsar 400 000 kronor som förmeras med insatser från företag, föreningar och kommunerna längs vägen.

En central del av Festa via 190 är det stora event som planeras till september 2015. Då kommer butiker, restauranger och aktivitetsutbud längs väg 190 explodera i Sveriges största gatufest, inte mindre än sju mil lång.

Men samtidigt bollas mängder av andra idéer som cykeltävlingar, triathlon, kulturevenemang, matupplevelser och satsningar på kultur- och naturpedagogik i skolorna längs vägen. Allt är en naturlig del av Västra Götalandsregionens satsning på kulturella och kreativa näringar, som pågått i flera år.

- Nu har vi satt hjulen i rullning och formerar en projektgrupp med aktörer längs vägen. De får välja vilka av idéerna som känns allra hetast. Hela metoden vänder på föreställningen om vad som är centrum och periferi. Väg 190 går från landet, in till staden Göteborg, där det finns häftiga upplevelser. Men det är minst lika spännande att vrida på förhållandet och visa det som finns om man tar vägen i andra riktningen. Det tror jag många kommer märka inom kort, säger Västarvets processledare Björn Ohlén.

Vid frågor eller för mer info om projektet Festa Via 190, kontakta:
Lars Lundgren, regionutvecklare på kultursekretariatet
E-post: lars.g.lundgren@vgregion.se
Telefon: 0702-35 08 82Kontaktperson: Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 0703-41 05 65
Lars Nordström (FP), 1:e vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 070-920 68 39 Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, 073-949 55 68 Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen 070-082 45 58, Björn Skog, kommunikatör, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72


Läs meddelandet som PDF