Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2007-10-17 09:00


Miljönämnden stödjer smarta energiinsatser

Batteriteknik och biogas satt i system


Västra Götalandsregionens miljönämnd beviljade på sitt sammanträde 16 oktober stöd till två energiprojekt. Det ena som drivs av Energiteknikcentrum ska utveckla nya och bättre bränsleceller och batterier bland annat för bilar. Projeket Biogas Brålanda som Innovatum håller i, ska ge landsbygden möjlighet att driva småskaliga energiföretag. 

Nya batteritekniker utvecklas
Västra Götalandsregionens miljönämnd stödjer tillsammans med regionutvecklingsnämnden, Energimyndigheten och Vattenfall övergången mellan forskning och produktion i en rad miljöinriktade batteriprojekt som drivs av föreningen Energiteknikcentrum, ETC.

ETC vidareutvecklar tillsammans med olika universitet forskningsresultat för att bli kommersiella produkter. Tidigare projekt har lett till bildandet av SamVäte i Väst, numera Vätgas Sverige och ett företag för batteriproduktion.

De nya satsningarna handlar om bränslecellsteknik för konsumentprodukter och så kallade plug in-batterier för hybridbilar som ska göra att man kan köra längre på elmotorn. Dessutom utvecklas material för mer miljöanpassade batterier och nya metoder för lönsam metallåtervinning från batterier.

Medlemmar i ETC är Ale kommun, Business Region Göteborg, Göteborg Energi, EKA Chemical, Chalmers, Kungliga Tekniska Högskolan och Lunds Tekniska högskola.

Småskalig biogas satt i system
Potentialen för biogasproduktion på landsbygden är stor liksom miljönyttan, eftersom det ger mindre beroende av fossil energi. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade vid sitt sammanträde att avsätta en miljon kronor för en satsning på att få småskalig biogasproduktion satt i system. Gasen ska kunna uppgraderas till fordonsgas men också användas för produktion av lokal el eller värme.

Projektet ska starta på Dalboslätten i Brålanda där biogasen ska framställas genom gemensam rötning av gödsel från flera gårdar. Tanken är att man ska kunna vara många gårdar eller livsmedelsföretag som lokalt samarbetar kring rötgasproduktionen. Från rötgasanläggningarna kan gasledningar gå vidare till en stamledning för vidare distribution till tätorten och till exempel tankställen där. Genom att småskaliga verksamheter kopplas ihop med en infrastruktur av gasledningar kan man uppnå storskaliga fördelar.

- Projektet ska leda till en modell som kan användas för hela landet för att skapa småskaliga biogasföretag på landsbygden med lokala distributionsnät, säger miljönämndens ordförande Per Olov Blom.

Finansiärer utöver Västra Götalandsregionens miljönämnd och gymnasienämnd, är Landsbygdsprogrammet via länsstyrelsen, Mellerud och Vänersborg kommuner, Fyrbodals kommunalförbund, LRF samt Innovatum i Trollhättan.Kontaktperson: Miljönämndens ordförande Per Olov Blom, 0708 - 94 68 91
Miljöchef Peter Holmberg, 0703 - 75 19 60 Miljöhandläggare Tomas Österlund, 0702 - 22 12 19


Läs meddelandet som PDF