Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2007-10-16 18:00


Miljösekretariatet

Miljönämndens sammanträde 16 oktober


Miljönämndens sammanträde ägde rum på Bohusläns museum i Uddevalla. Under länken nedan finns en kort redogörelse för de beslut som miljönämnden fattade, och mer information om projekten.

Listan på alla beslut i korthet

Beslut om miljöprojekt 2007

 Kontaktperson: Ordförande Per Olov Blom (c), 0708 - 94 68 91
1.e vice ordförande Sören Kviberg (v), 0707 - 61 18 56 2:e vice ordförande Kerstin Brunnström (s), 0705 - 27 57 45 Miljöchef Peter Holmberg, 0703 - 75 19 60


Läs meddelandet som PDF