Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2012-05-23 09:30


Biogasen kan ge minst 3 000 jobb i Västra Götaland 2020


Utvecklingen inom biogasområdet kan leda till arbete för minst 3 000 helårsanställda i Västra Götaland om det regionala målet 2,4 TWh producerad och använd biogas år 2020 nås. Det visar en ny utredning av KanEnergi som utförts på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Idag omfattar biogasbranschen ca 600 helårssysselsatta i länet fördelat på 104 företag och organisationer. Det är framför allt är inom områdena avfalls- och substrathantering, biogasproduktion och distribution som de nya jobben kan skapas.

- Det är inte bara klimatet som mår bra av att biogasen ersätter fossila drivmedel inom transportsektorn. Lyckas vi skapa gynnsamma förutsättningar för nuvarande och nya aktörer inom biogasbranschen har vi mycket att vinna, inte minst när det gäller nya jobb i Västra Götaland, säger Sören Kviberg, ordförande för Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Störst potential för fordonsbränsle

Studien visar att det finns en samstämmighet bland dagens biogasaktörer. Potentialen för biogas som drivmedel för till exempel bussar och taxibilar är stor, och det är fordonsbränsle som är den mest värdeskapande delen av biogasproduktionen idag i Västra Götaland.

Också inom fordonsindustrin kan en fortsatt positiv utveckling inom biogasområdet ge nya arbetstillfällen. I omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta är biogasen ett alternativt bränsle som öppnar möjligheter för nya näringlivsaktörer på marknaden. Till exempel inom konvertering av bensinbilar till biogasdrift och vidareutveckling av motorer för biogasbilar.

Långsíktiga spelregler behövs

Samtidigt upplever många aktörer lönsamheten som ett stort hinder för vidare utveckling av sina verksamheter. Osäkerhet kring långsiktiga spelregler som skatter och regelverk för biogasen gör att många som vill investera istället avvaktar.

- Ett produktionsstöd, till exempel metanreduceringsstödet som hittills uteblivit ur regeringens budget, skulle få många lantbrukare att våga investera i biogasproduktion. Och med ökad produktion kommer arbetstillfällen, menar Sören Kviberg.  

Några resultat från rapporten

  • Antalet helårssysselsatta inom biogasområdet i Västra Götaland uppskattas idag till ca 600 (basår 2010).
  • Den biogasrelaterade omsättningen hos de 104 företag och organisationer i Västra Götaland som kartlagts i utredningen ligger runt 1690 miljoner kronor.
  • Antalet helårssysselsatta i biogasbranschen kan komma att ligga runt 3 000 år 2020, om de regionala biogasmålen* nås. 

Fakta Biogas Väst

Programmet Biogas Väst ska stödja och stimulera utvecklingen av biogasproduktion och biogasanvändning i Västra Götaland. Programmet bygger på en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Miljönämnden i Västra Götaland är huvudman för programmet. Finansiärer är Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen genom landsbygdsprogrammet.

*Det regionala målet om 2,4TWh producerad biogas och 2,4 TWh använd biogas som fordonsbränsle 2020, är antaget av miljönämnden, Västra Götalandsregionen och framtaget i dialog med aktörerna inom området i Västra Götaland.  

Rapporten "Sysselsättning inom biogasområdet i Västra Götaland – nuläge och prognos för år 2020" 

Läs mer om programmet och de regionala biogasmålen på www.biogasvast.se

 Kontaktperson: Hanna Jönsson, processledare Biogas Väst 010-441 40 32


Läs meddelandet som PDF