Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2015-02-26 13:00


Bostadsminister Mehmet Kaplan besöker Passivhuscentrum Västra Götaland


Fredagen den 6 mars kommer bostadsminister Mehmet Kaplan till Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås.

Bostadsministern kommer att inviga Passivhuscentrums nya kontor och utställningen PassivhusExpo™. Han kommer dessutom besöka elever på Alströmergymnasiet som just nu bygger Sveriges första Attefallshus i passivhusteknik och med miljöanpassade material. Ett projekt som kallas CO2mpis-huset.

I samband med besöket på Alströmergymnasiet ges media möjlighet till kortare intervjuer med bostadsministern och elever på skolan.

Energiprestanda viktigt för byggnader

Syftet med ministerns besök är att visa Passivhuscentrums verksamhet, men också att lyfta upp viktiga energifrågor, såväl lokalt som nationellt, på agendan. Den senaste tiden har det varit debatt om byggnaders energiprestanda och om Sverige bryter mot EU-direktivet nära-nollenergibyggnader.
Ministern kommer att få ta del av hur Sverige istället kan bli världsledande på miljöanpassat och energieffektivt byggande.

Detta är Passivhuscentrum Västra Götaland

Passivhuscentrum Västra Götaland är Sveriges offentliga miljöcentrum för energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun, medfinansierat och i samverkan med miljönämnden i Västra Götalandsregionen.

Målet är att bli ett nationellt informationscentrum för miljö- och energieffektivt byggande. Passivhuscentrum Västra Götaland har en viktig roll i att driva på utvecklingen för att kunna nå de tuffa miljö-och effektiviseringsmål som Sverige och EU har satt upp.

Ackreditering för media

Föranmälan/ackreditering krävs i samband med bostadsministern Mehmet Kaplans besök.

Maila eller ring senast den 6 mars kl 08:30 till Marie Fors, kommunikatör, Passivhuscentrum Västra Götaland. Alternativt till Malin Helltén, Alingsås kommun.

Ange om ni vill delta på Alströmergymnasiet och/eller Passivhuscentrum.

Passivhuscentrum Västra Götaland

Västra Götalandsregionen satsar på energieffektiva byggnaderKontaktperson: Gustaf Zettergren, miljöstrateg Västra Götalandsregionen, 010-441 40 22
Marie Fors, kommunikatör Passivhuscentrum Västra Götaland, 0734-26 98 47, marie.fors@passivhuscentrum.se eller Marie Helltén, kommunikations- och marknadsföringschef Alingsås kommun, 0322-61 61 27, malin.hellten@alingsas.se


Läs meddelandet som PDF