Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2015-11-09 15:00


Förslag på hur Västra Götaland ska bli fossiloberoende efterfrågas


Förra veckan lanserade regeringen satsningen ”Fossilfritt Sverige” och snart samlas världens ledare i Paris för enas om ett nytt globalt klimatavtal. I Västra Götaland finns mer ambitiösa klimatmål än vad Sverige genom EU kommer att driva i Paris. Här finns ett starkt politiskt ledarskap som vill öka tempot i klimatfrågan. Nu efterfrågas förslag på hur målet en fossiloberoende region år 2030 ska nås. 
 

Fram till 18 december kan företag, forskare, organisationer och andra aktörer komma med förslag på satsningar på hur Västra Götaland ska bli fossiloberoende.


Detta är en del av ett dialogarbete där många olika samhällsaktörer deltar, en process som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Som en del i arbetet har en ny rapport tagits fram där 15 klimatutmaningar som behöver lösas i Västra Götaland identifierats. Materialet består även av aktuell klimatstatistik. Även unga vuxna i åldern 20 till 30 har tillfrågats om hur de vill leva år 2030.

Vi bjuder in till workshops

Som en del i dialogprocessen arrangeras just nu workshops där experter inom akademi, näringsliv och offentlig sektor deltar.

Välkommen att besöka någon av följande workshops för att göra intervjuer med några av de deltagande:

• Bioinnovationer: 10 nov
• Förnybara energisystem: 11 nov
• Klimatsmarta varor och tjänster (mat, turism, mode): 17 nov
• Bo, jobba, resa för ett hälsosamt liv: 18 nov

Alla workshops hålls i Göteborg och pågår mellan kl 13-18. Alla grupper träffas vid 2-3 tillfällen. Dessa är de sista tillfällena.  

Mer information

Förslag på insatsområden lämnas här: www.fossiloberoendevg.se/vill-du-delta.
Läs mer om processen: www.fossiloberoendevg.se
Faktaunderlag och annat material: www.fossiloberoendevg.se/material  

Bakgrund

Klimatmål i Västra Götaland: Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från vår konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.Kontaktperson: Birgitta Nilsson, processledare, Västra Götalandsregionen, tel 0703-385075 eller birgitta.j.nilsson@vgregion.se
Sara Borgström, energisamordnare Länsstyrelsen Västra Götaland, tel 010-224 4377 eller sara.v.borgstrom@lansstyrelsen.se


Läs meddelandet som PDF