Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2015-04-14 13:30


Opera, fotvård och möbler - belönade insatser för miljön


I år går Västra Götalandsregionens interna miljöstipendier till tre helt olika insatser inom organisationen; kultur, diabetesvård och möbler.

I samband med regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen delades det interna miljöstipendiet ut enligt miljönämndens beslut. Det delas mellan tre miljöinsatser;

  • GöteborgsOperan tilldelas 20 000 kronor för sitt långsiktiga, publika och strategiska miljöarbete med både bredd och djup.
  • Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik, Sahlgrenska universitetssjukhuset belönas med 10 000 kronor för sitt e-hälsoverktyg D-Foot och E-system för att spara resurser och beräkna hållbarheten av preventiva åtgärder inom hälso- och sjukvården.
  • Amalia Jakobsson och Helena Olsson på Sahlgrenska universitetssjukhuset får 20 000 kronor för sitt införande av systemet Tage och nya rutiner för återanvändning av möbler inom sjukhuset.

- Det här är insatser som verkligen uppfyller kraven i kriterierna på att minska Västra Götalandsregionens miljöpåverkan, och dessutom vara nytänkande, kreativa och inspirerande, menar Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd, som tillsammans med regionfullmäktiges ordförande Joakim Larsson delade ut stipendierna.

GöteborgsOperan

GöteborgsOperan har i många år satsat målmedvetet på att strukturera och nå längre i sitt miljöarbete.
• Sedan 2004 är själva fastigheten miljödiplomerad
• 2011 blev restaurangen Svanenmärkt,
• 2004 blev hela operan miljöcertfierad enligt standarden ISO 14001.
• 2012 tog man - som det första operahuset/ teatern i norden och det andra i Europa - steget vidare till EMAS-registrering baserad på ISO 14001, men med högre krav på granskningen av miljöarbetet.

Exempel på aktuella miljöinsatser är att operan har samlat kunskaper och identifierat åtgärder för att minska scenkostymernas och andra textiliers miljöpåverkan. Man driver biodling och honungsproduktion, och producerar egen el genom 600 kvadratmeter solceller, bådadera på operahusets tak.

Ulla Hellstrand Tang, Ortopedteknik, SU

Genom appen D-Foot kan patienten själv tidigt identifiera och gradera sin risk för fotsår, en vanlig komplikation vid diabetes som riskerar att leda till amputation. Uppgifterna från appen används av läkare för val av ortopedisk behandling, men också för insamling och hantering av patientdata. D-Foot implementeras inom hela Västra Götalandsregionen under 2015.

I analysverktyget eSystem kan man sedan beräkna den ortopediska behandlingens samhällseffekter för hållbarhet, i ekonomiska, sociala och miljömässiga termer. eSystem kan användas för beslutsunderlag och verksamhetsplanering i preventionsprogram även för andra folksjukdomar.

Inköpsstrateg Amalia Jakobsson och planeringsledare Helena Olsson, SU

Amalia Jakobsson och Helena Olsson har drivit införandet av den interna bytessajten Tage och skapat rutiner för återanvändning av möbler inom SU. Genom att färre möbler slängs har de bidragit till bättre resurseffektivitet och ekonomi.

Tage är en "ta och ge-funktion" som ursprungligen togs fram av Göteborgs stad för att underlätta för verksamheten att ta tillvara möbler som annars riskerar att slängas. De som har möbler över kan enkelt lägga upp en annons i systemet, och de som har ett behov kan gå in och söka efter passande möbler. Under 2014 har sajten på SU haft drygt 800 besökare. Av drygt 200 upplagda annonser har 140 lett till förmedling av möbler.

Eter att portalen har använts och testats inom SU under 2014 ska Tage implementeras i Västra Götalandsregionens övriga förvaltningar. Detta som en del av regionala satsningar på professionellt återbruk och cirkulär ekonomi. 

Mer om Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Regionfullmäktige beslutade 2001 som svar på en motion att inrätta ett årligt internt miljöstipendium inom organisationens egna förvaltningar och bolag, och miljönämnden fick uppdraget att administrera det. Miljöstipendiet är på sammanlagt 50 000 kronor.

Stipendiepengarna är tänkta att växlas upp i verksamheterna igen genom att användas till:
• fler miljöförbättrande åtgärder eller utrustning,
• aktiviteter för att öka miljökompetensen inom sin verksamhet eller
• för att sprida erfarenheter och kunskaper om miljöinsatserna vidare till fler.

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Tidigare miljöstipendiater

Västra Götalandsregionens strategiska interna miljöarbete

Film om Tage på SU

OBS! Pressbilder från utdelningen finns, kontakta Ingrid Horner 0709-93 48 24.

 

 Kontaktperson: Kristina Jonäng, ordförande miljönämnden, 0708-67 16 21
Maths Nyström, teknisk chef GöteborgsOperan, 0705-92 23 21 Ulla Tang Hellstarnd, Ortopedteknik SU, 0706-39 79 13 Helena Olsson, SU, 0736-60 15 15


Läs meddelandet som PDF