Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-06-13 08:00


Passivhus står sig gott


Hur klarar sig Sveriges första passivhus energimässigt efter 10 års drift? Bra, visar en ny rapport från SP som arbetar med att stödja byggsektorn i processen att bygga energieffektiva byggnader med god innemiljö.

SP har med finansiering från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Västra Götalandsregionen och företagen inom FoU-Väst följt upp Sveriges första passivhus i Lindås utanför Göteborg. Resultaten visar att de efter 9-10 års drift fortfarande har mycket låg energianvändning och samma goda lufttäthet som då husen var nya. De intervjuade husägarna är i det stora hela mycket nöjda med innemiljön och den låga energianvändningen.

– Uppföljning och utvärdering av nya energieffektiva byggnader är jätteviktig. De företag som först tar till sig erfarenheter och kunskaper kring drift och teknik från tidigare projekt kan skaffa sig ett försprång på marknaden. Och en större andel energieffektiva byggnader är nödvändig för att vi ska lyckas med klimatarbetet, säger Sören Kviberg, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Väl planerade från start
Att husen får så pass goda betyg har flera orsaker, enligt Eva Sikander som arbetar med lågenergibyggnader på SP.

– De är väl planerade från början. Man har till exempel sett till att fönstren är klokt placerade och försedda med utvändiga solavskärmningar så att inte solen värmer för mycket sommartid. Det går lätt att ventilera bort överskottsvärme med korsdrag tack vare att husen är försedda med takfönster.

Instruktioner behövs
Rapporten visar också att det har identifierats några förbättringsmöjligheter inför framtidens byggande av lågenergihus.

– Husägare som själva har hand om driften behöver viss utbildning och bra instruktioner. Vi anser också att det bör installeras varningssystem som signalerar om tekniken fallerar, säger Eva Sikander.

Föra ut kunnandet
En av bygg- och fastighetssektorns största utmaningar är att producera byggnader med låg energianvändning och god innemiljö. 

– I dag har vi bra kunskaper när det gäller energieffektiva byggnader. Nu gäller det att kunskapen förs ut till byggbranschen och att man satsar på kvalitetssäkring för att nå bra resultat. Vi hjälper till, bland annat genom att ta fram hjälpmedel och genomföra utbildningar i samarbete med Passivhuscentrum Västra Götaland, säger Eva Sikander.

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet. SP Rapport 2011:26 

Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

Passivhuscentrum Västra Götaland 

Smart EnergiKontaktperson: Joa Ivarsson, projektledare miljönämndens program för energieffektiva byggnader, 033-17 48 21
Eva Sikander, SP, 0105-16 51 62 Svein Ruud, SP, 0105-16 55 14


Läs meddelandet som PDF