Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2015-03-04 08:00


Många vindkraftsprojekt får avslag


En ny rapport framtagen av Power Väst som analyserat tillståndsansökningar i Västra Götaland mellan åren 2009 och 2014, visar att många vindkraftsprojekt avstyrks.

Nära hälften av de avslutade vindkraftsärendena hos länsstyrelsen fick en kommunal avstyrkan, eller förväntades få en avstyrkan med påföljd att ansökan drogs tillbaka, konstaterar Power Väst i sin rapport.

Vindkraftsprojekt som avstyrks i slutskedet av tillståndsprocessen har krävt mycket tid och resurser från framförallt projektörerna, men även från länsstyrelsen och kommunerna.

En stark motopinion, brister i arbetet med vindbruksplaner, brister i kommunikation samt bristande kunskap hos kommuner om rollfördelningen vid prövningsprocessen är några av de saker som lyfts fram av rapportförfattaren som orsaker till att kommuner väljer att avstyrka ansökningar i tillståndsprocessens slutskede.

Presentation och paneldebatt

Rapporten presenteras på seminariet ”Användning av det kommunala vetot inom vindkraft” som Power Väst håller på Ekocentrum torsdag 5 mars kl. 09:00-12:00.

Representanter från Ecoplan, som skrivit rapporten, kommer att tillsammans med representanter från Power Väst, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Rabbalshede kraft samt Uddevalla kommun närvara för att ge sin syn på situationen.

Power Väst - Västra Götalandsregionens nätverk för mer vindel och fler vindkraftsjobbKontaktperson: Henrik Aleryd, Power Väst, 0730-32 95 00, henrik.aleryd@innovatum.se


Läs meddelandet som PDF