Pressmeddelande
Från Miljösekretariatet
2011-06-09 08:00


Projekt för att spara pengar och miljö

Mål på 25 procent mindre energiförbrukning i citybutiker


En fastighetsägaren kanske inte ville bry sig så mycket om energieffektivisering om hyresgästen ändå betalar för energikostnaden, och en butiksägaren kanske inte investerade i bättre miljöteknik i en fastighet man inte äger. Men i Innerstaden Göteborg är det inte så!
Västra Götalandsregionens miljönämnd beviljade på onsdagens sammanträde stöd till ett ambitiöst samarbetsprojekt kring gemensamma satsningar på energieffektivisering
.

Innerstaden Göteborg med sina medlemmar bland både fastighetsägare och butiksinnehavare i Göteborgs stadskärna ska ta fram nya affärsmodeller, avtal och tekniska lösningar för att tillsammans spara pengar, energi och miljö.

- Det finns stora möjligheter till kostnadseffektiva åtgärder för energisnålare uppvärmning, kyla, ventilation och belysning, men också chans att använda mer förnybar energi, framförallt sol, menar miljönämndens ordförande Sören Kviberg.

Exempel på mål i projetet som pågår till och med 2012:

  • minst 300 företag har genomfört en energikartläggning 
  • 25% mindre energiförbrukning i minst 150 företag.
  • minst 105 företag har gått över till grön el, egen eller köpt.

Erfarenheter och resultat från projektet som pågår till och med 2012, ska fortlöpande och aktivt spridas vidare till andra kommuner och stadskärnor genom fastighetsägarna och andra nätverk. 

Deltagare i projektet för förnybar energi och energieffektivisringar är Göteborgs Stad, Göteborg Energi och fastighetsägare och övriga medlemsföretag i Innerstaden Göteborg.

Lista på miljönämndens beslut i korthetKontaktperson: Anna Svensson, miljöstrateg, 0709-46 82 64


Läs meddelandet som PDF