Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2009-08-27 14:00


Inbjudan till presskonferens

Akutverksamheten under sommaren


Inför sommaren fanns många farhågor om hur den förändrade akutverksamheten skulle klara den ökade belastning som sommarturismen innebär för NU-sjukvårdens del. I samband med att semesterperioden avslutas börjar vi få fram en samlad bild av sommarens akutverksamhet utifrån statistik.

Massmedias representanter är välkomna till en genomgång av materialet fredag 28 augusti kl 11:00 i konferensrum Trumpeten, utvecklingscentrum NÄL.

Deltar vid presseminariet gör:
Lars Körner, chefläkare och projektledare för Vård 2010
Hans Svensson, områdeschef Akutverksamhet
Magnus Kronvall, områdeschef Medicin

Välkommen!Kontaktperson: Vivian Komstadius, informatör, tfn 0730-60 60 77


Läs meddelandet som PDF