Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2007-04-10 10:00


Pressmeddelande/Inbjudan till pressträff

Bättre tillgänglighet med nya rutiner


Patienter som söker akut psykiatrisk vård ska snabbare lotsas rätt med nya rutiner.

Dagens ojämna patientflöde till den psykiatriska akutmottagningen missgynnar både patienter och anställda. Vissa tider blir väntetiden lång för patienterna och arbetsbelastningen hög för personalen, medan det stundtals inte finns någon patient alls på mottagningen. Många av patienterna som kommer till akutmottagningen skulle dessutom få bättre hjälp via öppenvården och de akuta teamen.

För att snabbare kunna lotsa patienten rätt och minska väntetiderna på akuten, kommer nu rutinerna på akutmottagningen att förändras. Från och med den 1 maj fungerar mottagningen som en jourmottagning för tidsbeställda besök. Meningen är att patientflödena ska fördelas på ett sätt som bättre motsvarar patientens behov, som ofta består i att få en besökstid. Besökstiden ska erbjudas patienten inom ett dygn.

En patient i behov av psykiatrisk vård ska först kontakta sjukvårdsupplysningen. Sjukvårdsupplysningen hänvisar sedan patienten till distriktsläkare eller akuten. Genom att förändra rutinerna hoppas nu personalen att patienterna ska känna trygghet i att de får ett enskilt tidsbestämt besök snabbt. Då slipper de ta sig till akutmottagningen med den väntetid det kan innebära men kan ändå snabbt få den hjälp de behöver.

 

Inbjudan till pressträff

Med anledning av ovanstående information, inbjuder vi pressen till pressträff.

Välkomna till psykiatriska akutmottagningens konferensrum på NÄL kl.13.30 torsdagen den 12 april. Medverkande är bland annat: Lars Helldin, verksamhetschef Psykiatriska kliniken och Per Persson, avdelningschef. Kontaktperson: Lars Helldin, tel: 0520 - 916 67
Per Persson, tel: 0520 - 47 83 00 Johanna Wiechel, tel: 0520 – 47 83 97


Läs meddelandet som PDF