Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2012-05-24 15:40


NU-sjukvården får besök från Holland och Malta


NU-sjukvården deltar i år för första gången i HOPE Exchange Programme som är ett utbytesprogram för sjukhuspersonal med ledningsuppgifter. Jeanette Calleja,  Deputy Nurse Officer, Cardiac Medical Ward, Mater Dei Hospital, Malta och Yvette van Waardenburg, Wardmanager Neurology/Neurosurgery, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam, Nederländerna, besöker NU-sjukvården mellan den 15 maj och den 6 juni.

Under fyra veckor får personerna i programmet samla erfarenheter från ett annat sjukhus i något av EU-länderna.  Programmet har varje år ett tema och i år är det "Ageing health workforce - ageing patients: multiple challenges for hospitals and healthcare in Europe". (HOPE = European Hospital and Healthcare Federation, grundades 1966 och verkar för ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan sjukhusen i Europa.)

Efter utbytesperioden kommer samtliga HOPE-deltagare att samlas i Berlin och redovisa från sina besök. Jeanette och Yvette kommer då att berätta om sin tid i NU-sjukvården. 

NU-sjukvårdens HOPE-besök har några intensiva veckor framför sig med både studiebesök och en och annan utflykt. Eftersom årets tema är äldrevård är MÄVA, Medicinsk Äldre Vårds Avdelning, värdar för besöket och en självklar programpunkt. Men även ambulansen, akuten, högskolan, kommunala hemsjukvården och vårdcentral kommer att besökas. Självklart visas även den vackra naturen i både inland och kustland upp. Ett besök till Kosteröarna är redan avklarat och ett besök i Dalslandsskogarna finns på schemat.

Även NU-sjukvården skickar personal till andra sjukhus i Europa i och med HOPE-utbytet. Maria Andersson, avdelningschef för avdelning 5, är i Holland och Camilla Högström, verksamhetschef för akutmedicinkliniken, är i Wales. 

 

Måndagen den 28 maj bjuder vi in till en erfarenhetsutbyteseftermiddag där Jeanette och Yvette kommer att berätta om sjukvården i sina respektive hemländer.

Lokal Krabban, Gamla Vårdskolan, Uddevalla sjukhus kl 13.00.

 

Mer information på svenska om HOPE och dess utbytesprogram:

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/eu_paverkar/eu-halsa/internationella_organisationer/hope

 

 Kontaktperson: Anti Stridsman, vårdenhetschef MÄVA 1, 0522-93376
Monica Olsson, vårdenhetschef MÄVA 2, 0522-92080 Maria Klingberg, informatör, 0761-312826


Läs meddelandet som PDF