Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2012-01-16 16:00


NU-sjukvården och Högskolan Väst startar utbildning för att möjliggöra vård närmare patienter


Som framgår i Vårdöverenskommelsen för 2012 kommer NU-sjukvården att satsa resurser på vård närmare patienterna under 2012. Detta är ett helt nytt grepp som kräver utbildningsinsatser.

Den 18 januari 2012 startar den första utbildningen som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor i NU-sjukvårdens ambulanser samt sjuksköterskor i kommunal tjänst som ingår i projektet Samverkande sjukvård. Utbildningen ska ge kunskaper i prehospitala bedömningar av äldre med stort vårdbehov och är på 7,5 högskolepoäng. Senare under våren kommer ytterligare en utbildning att starta i medicinsk bedömning – akutsjukvård, även den på 7,5 högskolepoäng. Kursplanerna är fastställda av Utbildningsnämnden för grund och avancerad nivå vid Högskolan Väst. I respektive kurs ingår ett examninationstillfälle enligt generella regler för examination vid Högskolan Väst.

Media inbjuds till en presentation av utbildningen
onsdagen den 18 januari kl. 10.00, 
sal H 210 (andra våningen) på Högskolan Väst i Trollhättan.

 

Program

Kl.10.00 Kort bakgrund om projektet Samverkande sjukvård, Hans Svensson, områdeschef akutverksamheten i NU-sjukvården

Kl 10.10 Redogörelse för arbetet med kursinnehåll och kursplatser, Anders Johansson, vårdutvecklare inom ambulansen i NU-sjukvården

Kl 10.20 Perspektiv från Högskolan Väst på utbildningen,
Agneta Hjelm Persäng, Universitetsadjunkt , Högskolan Väst

Kl 10.30 Vinsterna för en kommunal sjuksköterska med utbildningen, Karin Bemert, enhetschef  Strömstads kommun

Vid presentationen kommer även Johan Aremyr, projektledare för projektet Samverkande sjukvård, samt kursdeltagare att finnas på plats.  

 

Välkomna!

 



Kontaktperson: Anders Johansson, 073-039 51 12


Läs meddelandet som PDF