Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2015-01-27 09:00


Föredragningslista inför styrelsens sammanträde

NU-sjukvårdens styrelse sammanträder 30 januari


Den nya styrelsen för NU-sjukvården har sitt första sammanträde fredag 30 januari 2015 på Villa Hehrne i Vänersborg. vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

 

Informationsärenden
1. Information från stabschefen
2. Information från ordföranden, vice ordföranden m fl styrelsen
3. Information om aktuella patientsäkerhetsfrågor
4. Information om aktuella HR-frågor
5. NU-sjukvårdens organisation
6. Information om nuläge och tidplan TAKT-projektet (ombyggnad av akuten)

 

Beslutsärenden
7. Årsredovisning för NU-sjukvården 2014
Diarienummer NU 21/2014
8. Tilläggsöverenskommelse till vårdöverenskommelse 2015 samt
Sjukskrivningsprocessen och insatser för ramen för rehabiliteringsgarantin
Diarienummer NU 221/2014
9. Uppdaterad verksamhetsplan 2015 för NU-sjukvården
Diarienummer NU 245/2014

 

Handlingarna finns på NU-sjukvårdens webbplats 

 

Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.Kontaktperson: Marith Hesse, ordförande, tfn 070-765 25 39,
Lars Wiklund, sjukhusdirektör, tfn 073-660 17 84, Vivian Komstadius, styrelsens kommunikatör, tfn 0730-60 60 77


Läs meddelandet som PDF