Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2012-05-21 09:00


Sammanträde med styrelsen för NU-sjukvården den 25 maj


Styrelsen för NU-sjukvården sammanträder fredagen den 25 maj vid Uddevalla sjukhus. Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

  1. Justering
  2. Information från ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen m fl
  3. Verksamhetsinformation, Sommarplanering - nuläge
  4. Minskning av vårdplatser inom vuxenpsykiatrin, beslutsärende
  5. Överföring av operationsverksamheten från lokalsjukhusen till Uddevalla sjukhus/NÄL, beslutsärende
  6. Åtgärdsprogram för ekonomi i balans
  7. Redovisning av delegationsärenden
  8. Redovisning av anmälningsärenden

Länk till handlingar vid styrelsens sammanträde.

Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.  

 Kontaktperson: Carina Åström, styrelsens ordförande, tel 0702-90 60 85,
Anne-Lie Sundling, vice ordföranden, tel 0706-90 63 80, Maria Arup, informatör, tel 0761-13 22 77


Läs meddelandet som PDF