Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2012-12-11 10:00


Sammanträde med styrelsen för NU-sjukvården den 14 december


Styrelsen för NU-sjukvården sammanträder fredagen den 14 december vid NÄL. Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:

  1. Justering
  2. Information från ordföranden, vice ordföranden, förvaltningschefen m fl
  3. Verksamhetsinformation: Korrigerande av åtgärder för att nå målen i det miljöpolitiska programmet 2011-2013, informationsärende 
  4. Information om ägaruppdrag, genomlysning av NU-sjukvården, informationsärende
  5. Remiss handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter i VGR 2013-14 Dnr NU 208/2012, beslutsärende
  6. Byggprojekt för flytt av akutortopedi till NÄL, beslutsärende
  7. Vårdöverenskommelse 2013-2014 volymer, beslutsärende
  8. Åtgärdsprogram 2013, beslutsärende
  9. Redovisning av delegationsärenden enligt förteckning Dnr NU 8/2012, beslutsärende
  10. Redovisning av anmälningsärenden enligt förteckning Dnr NU 7/2012, beslutsärende


Länk till webbsida med handlingar till styrelsens sammanträde
Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.


 Kontaktperson: Carina Åström, styrelsens ordförande, tel 0702-90 60 85,
Anne-Lie Sundling, vice ordföranden, tel 0706-90 63 80, Maria Arup, informatör, tel 0761-13 22 77


Läs meddelandet som PDF