Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2014-01-27 08:20


Sammanträde för NU-sjukvårdens styrelse 30 januari


Styrelsen för NU-sjukvården sammanträder torsdagen den 30 januari på Uddevalla sjukhus, Uddevalla. Vid sammanträdet behandlas följande ärenden:  

Justeringsformalia 

1. Information från förvaltningschefen

2. Information från ordföranden, vice ordföranden m fl styrelsen

3. Aktuella patientsäkerhetsfrågor
- Lex Maria-ärenden, ärenden från Inspektionen för vård och omsorg
- Helgsituationen vid jul och nyår

4. Aktuella HR-frågor

5. Handlingsplan NU-sjukvårdens utvecklingsplan

6. Ändrade rutiner för omvärldsbevakning

7. Förändringar i ambulansverksamheten

8. Årsredovisning 2013
   Diarienummer NU 21-2014

9. Verksamhet i balans 2014
    Diarienummer NU

10. Motion av Daniel Andersson (FP) om stöd till personer som lider av spelmissbruk
     Diarienummer NU 214/2013

11. Delegeringsärenden
     
Diarienummer NU 8-2014

12. Anmälningsärenden
     Diarienummer NU 7-2014

13. Övriga frågor


Länk till webbsida med handlingar till styrelsens sammanträde.

Pressmeddelande skickas ut efter sammanträdet.Kontaktperson: Carina Åström, styrelsens ordförande, tel 0702-90 60 85, Anne-Lie Sundling, vice ordföranden, tel 0706-90 63 80, Bodil Järnerot, kommunikatör, 0730-22 13 40


Läs meddelandet som PDF