Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2011-12-16 13:30


Från styrelsens sammanträde 2011-12-16

Vårdöverenskommelse 2012 beslutad


På styrelsens sista möte för året beslutades om vårdöverenskommelse och NU-sjukvårdens verksamhetsplan och detaljbudget 2012. Styrelsen fick även information om NU-sjukvårdens planering inför sommaren.

Ledningssystem för sommarplanering

Chefläkare Ulf Almqvist redovisade NU-sjukvårdens nyligen framtagna ledningssystem för sommarplanering. Ledningssystemet har tagits fram för att säkerställa en god planering, bemanning och rekrytering under sommaren.

- Det är mycket positivt att NU-sjukvården startat upp sommarplaneringen i god tid och att man nu tar ett helhetsgrepp kring sommarsituationen för att säkerställa en god och säker vård, säger Carina Åström, ordförande. 

Vårdöverenskommelse 2012

Styrelsen godkänner för sin del överenskommelse om sjukvård mellan nämnderna i Västra Götalandsregionen och styrelsen för NU-sjukvården 2012. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern yrkade bifall till förslaget medan Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade avslag. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig och Folkpartiet lämnade en protokolls anteckning med stöd till reservationen.

NU-sjukvårdens verksamhetsplan och detaljbudget 2012

Verksamhetsplan med detaljbudget för NU-sjukvården 2012 fastställs enligt förslag. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern yrkade bifall till förslaget medan Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade avslag. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig och Folkpartiet lämnade en protokolls anteckning med stöd till reservationen. Centern lämnade en protokolls anteckning rörande detaljbudget.

Remiss förslag till regional utvecklingsplan för psykiatri 2011

Styrelsen för NU-sjukvården avger yttrande i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2011-11-30.Kontaktperson: Carina Åström, ordförande tfn 0702-90 60 85,
Lars Helldin, sjukhusdirektör, tfn 0733-76 72 40, Maria Arup, informatör, tfn 0761-13 22 77


Läs meddelandet som PDF