Pressmeddelande
Från NU-sjukvården
2011-01-26 14:30


Viktigt att begränsa smittspridningen när vinterkräksjukan slår nya rekord


Vintern 2008-2009 var ett rekordår när det gäller inrapporterade fall av vinterkräksjuka (calici) i Sverige. Om trenden håller i sig kommer 2011 bli ännu värre. Rapporter visar att vi kan få en lika hög eller högre aktivitet av smittan än för två år sedan varnar NU-sjukvårdens chefläkare Ulf Almqvist.

Så kallade calicivirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka i Sverige. Calici är samlingsnamnet på en grupp virus som är mycket smittsamma. Sjukdomen kallas också vinterkräksjukan. Det räcker med 10 till 100 virus för att bli smittad. I en enda droppe från kräkning eller avföring kan det finnas miljoner virus. Calicivirus sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller via dryck, till exempel om någon som är smittad hanterar drycken. Om man kräks häftigt kan smittan spridas genom luften i form av små droppar.

NU-sjukvården har hittills haft problem med calici på några vårdavdelningar. Nu ser vi tyvärr att antalet fall ökar på sjukhuset säger NU-sjukvårdens chefläkare Ulf Almqvist. NU-sjukvården har av denna anledning höjt vaksamheten och intensifierat det förebyggande arbetet på sjukhusen.

 

Diagram som visar fynd av norovirus

Diagram från Smittskyddsinstitutet visar på fynd av norovirus (det virus som orsakar calici) per vecka under de senaste åren. Den röda stapeln visar 2010-11.

 

Restriktioner vid besök på sjukhusen

För att begränsa smittspridningen uppmanas anhöriga att vara restriktiva i att besöka sjukhusen. Smittade avdelningar ska endast besökas i undantagsfall. Information till anhöriga om vilka avdelningar som har smittan ges på NU-sjukvårdens webbplats under rubriken ”Caliciläget i NU-sjukvården”.

Om du själv är sjuk eller smittad ska du stanna hemma. Tänk på att du smittar upp till 48 timmar efter det att kräkningar eller diarréer upphört. Om du behöver söka sjukhusvård är det viktigt att du talar om eventuell smitta så att vi har möjlighet att isolera smittan så långt det är möjligt förklarar Ulf Almqvist.

Handtvätt med tvål och vatten viktigaste rutinen

Att vara extra noga med handhygienen, det vill säga att tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten, är allra viktigast. Handsprit är ett bra komplement.

Sjukvårdsrådgivningen ger goda råd kring vinterkräksjuka på sin webbplats 1177.se/vgregion eller via telefon 1177.


 Kontaktperson: Ulf Almqvist, chefläkare i NU-sjukvården. Mobil 0705-09 12 59


Läs meddelandet som PDF