Pressmeddelande
Från Naturbrukskansliet
2012-12-11 13:15


Pressen är välkommen att delta på invigningen.

Nytt klassrum för regionens elever - mitt i skogen


Tisdagen den 18 december invigs ett helt nytt klassrum på Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda. Skolan kan nu flytta ut såväl praktiska som teoretiska lektioner till klassrummet mitt i skogen, med sittplatser för ca 25 elever. Klassrummet invigs av Lars Fält, Sveriges mest inflytelserika överlevnadsexpert. 

Uteprofil och överlevnadsteknik

Naturbruksgymnasiet Sötåsen ligger i Töreboda kommun och samlar elever från hela Västra Götalandsregionen. Skolan har en uteprofil på alla utbildningar, såväl inom hundsport som djurvård och lantbruk. En ny satsning är naturguidning, en utbildning som präglas av överlevnadsteknik och ledarskap.

- Vi använder ju naturen i mycket av vår undervisning. Med vårt nya klassrum får vi en naturlig samlingspunkt och gör att vi kan kombinera teoretiska lektioner med praktik ännu bättre, säger Kent Olsson, initiativtagare till uteklassrummet och lärare på skolans nya program för blivande naturguider.

- Uteklassrummet är bokningsbart i vårt schemasystem så alla våra lärare har möjlighet att använda det, både för teoretisk och praktisk undervisning. Till exempel kan vi erbjuda eleverna teoretiska lektioner i biologi eller naturkunskap i skogen, vilket ger en mer direkt koppling mellan teori och praktik.

Överlevnadsexpert inviger klassrummet i eldens tecken

I uteklassrummet finns det sittplatser och kateder, men ingen el. Lars Fält, grundare av Försvarsmaktens överlevnadsskola, står för invigningen som går i eldens tecken. Lars är Sveriges främsta inom överlevnadsteknik och författare till många böcker inom ämnet naturguidning. På invigningen bjuder skolan på glögg, värmd över öppen eld.

Frågor och mer information

Invigningen startar ca 09.45 och pressen inbjuds att delta. För mer detaljer, välkommen att kontakta oss.

Läs om invigningen på www.naturbruk.nu/sotasen  Kontaktperson: Kent Olsson, lärare och naturguide på Sötåsens naturbruksgymnasium, tfn: 0705-849258,
Per Hallén, rektor på Sötåsens naturbruksgymnasium, tfn: 0506-16803


Läs meddelandet som PDF