Pressmeddelande
Från Primärvården Södra Älvsborg
2008-09-30 15:29


Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg

Allt lättare att nå vårdcentralen per telefon


I delårsrapporten framgår att två av tre vårdcentraler besvarade 99-100 procent av alla inkommande patientsamtal i juli, vilket är en ökning jämfört med tidigare mätningar.

På huvuddelen av vårdcentralerna erbjuds minst 90 procent av patienterna tid inom en vecka. På de vårdcentraler som har sämre tillgänglighet är det framför allt bristen på allmänläkare som är orsaken. I primärvårdsområde MittenÄlvsborg har man, med hjälp av den så kallade Genombrottsmetoden, genomfört ett stort förbättringsprojekt för att öka tillgängligheten och många av mottagningarna har uppnått goda resultat.

En nöjdhetsundersökning genomförd på Sjukvårdsrådgivningen (SVR) visar att rådgivning och bemötande upplevs mycket positivt. De flesta följer de råd de får och huvuddelen anser att råden fungerar. Medelväntetiden till SVR/Södra Älvsborg var i juni 4,5 minuter.

Ett projekt för samordnad vårdplanering har startat mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna inom regionen. Inom Primärvården Södra Älvsborg drivs införandet i två lokala projekt. Syftet är att hjälpa parterna att effektivisera delar i vårdplaneringen för patienter som får vård på olika vårdnivåer. En gemensam rutin, som stöds av en webbaserad IT-tjänst, ska införas.

Sjukfrånvaron bland personalen är låg. Målet på 5,24 procent för 2008 nåddes i mars. I augusti hade sjukfrånvaron minskat till 5,0 procent. På enheterna arbetar man med hälsofrågor för personalen, genom utsedda hälsoinspiratörer, som bland annat ordnar aktiviteter kring rörelse och kost.

Ekonomin som helhet är i balans med ett förväntat knappt överskott och ett positivt eget kapital. Kostnadsutvecklingen för labb, läkemedel och röntgen har under sommarmånaderna varit positiv.

Delårsrapporten för augusti godkändes på styrelsemötet den 30 september.

Styrelsen beslutade att godkänna överenskommelserna med hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 MittenÄlvsborg och 8 Sjuhärad för 2009. I avvaktan på det vårdvalssystem som kan komma att införas i primärvården under 2009, så är båda överenskommelserna huvudsakligen prolongeringar av överenskommelserna för 2008.

 

FOTNOT: Området Södra Älvsborg omfattar de tio kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. www.vgregion.se/primärvårdensödraälvsborgKontaktperson: Jan-Åke Andersson (s), ordf, 0702-27 69 14.
Kerstin von Sydow, primärvårdsdirektör, 033-616 24 59, 0705-54 89 90.


Läs meddelandet som PDF