Pressmeddelande
Från Primärvården Södra Älvsborg
2011-12-20 14:00


Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg

Vårdcentralen Skene byggs om på SÄS Skene


Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg godkände finansieringen för ombyggnaden av Vårdcentralen Skene. Vårdcentralen är lokaliserad vid Södra Älvsborgs Sjukhus, Skene. Byggstarten planeras till oktober 2012.

Entrén till vårdcentralen flyttas från baksidan av sjukhuset till huvudentrén. Reception/kassa kommer att delas med SÄS. Inne på vårdcentralen kommer lokalerna att utnyttjas mer effektivt genom en bättre logistik för patientflödet. Ombyggnaden beräknas vara klar i mars 2013.

Nya styrelser efter årsskiftet
– Vid årsskiftet slås Primärvården Södra Älvsborg ihop med de övriga fyra primärvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen. Tillsammans blir vi en kraftfull och effektiv offentlig utförare av primärvård, säger primärvårdsdirektör Kerstin von Sydow.

Den nya primärvårdsförvaltningen kommer att arbeta under två styrelser, en för vårdvalsverksamheten och en för beställd primärvård. Mötet den 20 december var det sista för Styrelsen för Primärvården Södra Älvsborg.

– Som helhet går Primärvården Södra Älvsborg in i den nya förvaltningen med ett positivt resultat för 2011, vilket är glädjande, säger Claes Redberg, ordförande.

www.vgregion.se/pvsaKontaktperson: Claes Redberg (S), ordf, 0705-74 29 48
Kerstin von Sydow, primärvårdsdirektör, 033-616 24 59, 0705-54 89 90 Maritha Bäck, primärvårdsområdeschef Mark-Ulricehamn-Svenljunga-Tranemo, 033-616 51 39, 0705-16 21 49 Solveig Lind, verksamhetschef Vårdcentralen Skene, 0320-77 81 27, 0700-92 23 63


Läs meddelandet som PDF