Pressmeddelande
Från Närhälsan
2012-12-06 11:21


Bvc och Barnmorskemottagning på Vårdcentralen Askim blir HBT-certifierade


Den 7 december blir barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen vid vårdcentralen Askim hbt-certifierade. De blir därigenom de första primärvårdsenheterna i Västra Götalandsregionen att bli det. RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, delar sedan 2008 ut hbt-certifikatet.

Certifikatet innebär en bekräftelse på att verksamheterna arbetar strategiskt med frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande och en god arbetsmiljö för anställda.

Fokus under certifieringsprocessen ligger på att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Verksamheter som genomgår certifieringen får en faktafördjupning om normers konsekvenser för just hbt-personer. Men certifieringen är också ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över normer, antidiskriminering och bemötande även i ett bredare perspektiv.

— Efter att ha läst olika forskningsresultat som visade att samkönade par känner sig utsatta i traditionella föräldragrupper började barnmorskorna på Askims mottagning arbetet med att utveckla grupper för samkönade par och som ett led i detta påbörjades diplomeringsarbetet. Vi är därför väldigt stolta över att nu bli hbt-certifierade. Medarbetare på både bvc och barnmorskemottagningen har gjort en strålande insats i detta arbete, menar Ingela Lindh, verksamhetschef på barnmorskemottagningen Askim.

Certifieringsprocessen består av två spår, dels utbildningsinsatser och dels ett internt utvecklingsarbete. Samtliga anställda har genomgått RFSL:s processinriktade grundutbildning som består av fyra utbildningstillfällen Det interna arbetet har gått ut på att verksamheterna sett över den fysiska och psykosociala miljön, den interna och externa kommunikationen, styr- och riktlinjedokument samt utarbetat en plan för hur nyanställda ska introduceras i arbetet. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

Hela Vårdcentralen Askim är sedan tidigare hbt-diplomerad av Västra Götalandsregionen, men har genom RFSLs certifiering nu fått ytterligare spetskompetens på bvc- och barnmorskemottagningarna. Certifikaten gäller i två år och kan därefter förnyas, så att verksamheterna behåller sin certifiering under många år.

Certifieringen äger rum 7 december 2012, kl. 14:00  på Vårdcentralen Askim, Datavägen 1 Askim.
Kontaktperson: Paula Bertilsson, verksamhetschef Vårdcentralen Askim med BVC, telefon: 070-509 47 67
Ingela Lindh, verksamhetschef barnmorskemottagningen Askim, telefon: 076-136 17 60 Anna Nordqvist, certifieringsansvarig RFSL, telefon: 08-501 62 915


Läs meddelandet som PDF